Panimoliiton teettämä tutkimus kartoitti suomalaisten asenteita panimoteollisuuteen

Tutkimuksesta selviää suomalaisten postiivinen asennoituminen panimoteollisuuteen työllistäjänä sekä myös verotulojen tuojana valtiolle.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton mukaan panimoalan työllistävyys on ollut hienoisessa laskussa viimeiset 4 vuotta vaikka suuria pudotuksia ei ole tapahtunut. Vuodesta 2016 vuoteen 2017 laskua oli vain 0,3 %.

Positiivista on, että työpaikkojen vähentyminen on hidastunut. Keskeisiltä osiltaan vuoden alusta voimaan saatettu uusi alkoholilaki on piristysruiske elinkeinolle. Vaikka veropolitiikka onkin olennaisin keino hallita rajakauppaa, on markkinoiden sääntelyn purkaminen kotimarkkinoita vahvistava tekijä. Uuden alkoholilain vaikutukset panimoiden työllisyyteen ja kotimarkkinan kysynnän kasvuun rajakaupan kustannuksella ovat arvioitavissa tulevien vuosien aikana. kertoo tiedotteessaan Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa.

Suuret panimot työllistivät suoraan Suomessa viimevuonna 1684 henkilöä ja kaikenkaikkiaan raaka-ainetuotannosta asiakkaalle ulottuvassa ketjussa työllistävä vaikutus kohdistui noin 26— 000 henkilöön. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton alla toimivien yritysten työvoimasta 28% on naisia, mikä on hieman yli teollisuuden keskiarvon. Suuret panimot ja virvoitusjuomatehtaat ottavat töihin myös huomattavan määrän kesätyöntekijöitä vuosittain. Verotulot Suomen valtiolle ovat vuosittain noin 2 miljardia euroa.

Taloustutkimuksen panimoteollisuutta käsitelleessä internet-paneelissa helmi-maaliskuussa haastateltiin 1420 suomalaista ikähaarukassa 18-70 vuotta.

Lähde: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry