Bilendi kysyi tuhannelta suomalaiselta oluen juonnista ja pienpanimoista

Yli puolet suomalaisista juo olutta ainakin kerran kuukaudessa ja hieman vajaa neljännes ei juo sitä koskaan.

Noin neljäsosa suomalaisista juo olutta ainakin kerran viikossa. Useimmiten olutta juovat miehet ja 45-54 vuotiaat vastaajat. Naiset juovat selkeästi miehiä harvemmin, kun lähes kolmasosa naisvastaajista kertoi, ettei juo olutta koskaan ja samalla lähes puolet juovat maksimissaan vain noin kerran vuodessa. Henkilökohtaisilla tuloilla vaikuttaisi olevan merkitystä oluen juontiin, sillä mitä korkeammat tulot, sitä useammin ilmoitti vastaaja juovansa olutta. On huomioitava, että tutkimuksessa kysyttiin juomatiheyttä, ei määrää.

Oluthyllyt täynnä olutta

Kyselyssä mukana olleista 20 olutmerkistä parhaiten tunnettu (autettu tunnettuus) oli Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan Kukko -oluella kun 91% suomalaisista tunsi sen vähintään nimeltä. Oman merkin tunnettuuteen eniten kannattaisi vielä panostaa ainakin Sonnisaaren oluella, kun vain 16% suomalaisista tiesi merkin.

Kun suomalaisilta kysyttiin pienpanimoiden oluihin mielletyistä ominaisuuksista, nousi esille muutama mielenkiintoinen merkki. Laadukkaimmaksi mielletyksi nousi Porilainen Beer Hunter’s (Mufloni) -olut kun puolestaan Espoolainen Fat Lizard miellettiin muita selkeämmin tyylikkääksi olueksi. ”Aito” ominaisuus miellettiin hienoisella erolla useimmiten Pyynikin tuotteisiin. Erityisen selkeäksi ero olut merkkien välillä nousi, kun kysyttiin mikä merkki miellettiin hintansa arvoiseksi, tässä Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan Kukko -olut oli selkeä voittaja.

”Oluen juonti vaikuttaa olevan aika vahvasti sukupuolittunut tapa suomessa. Sukupuoli selittää juomisen useuden eroa selkeästi paremmin kuin esim. ikä, asuinseutu tai elämäntilanne. Tutkijan ainakin yllätti oluen juonnin suosio suhteessa tuloihin ja kuinka korkeammat tulot vaikuttavat nostavan juontiuseutta”, kertoo Senior Research Manager Miika Parpo Bilendi Oy:stä.

Tutkimus tehtiin Bilendin hallinnoimassa M3 Panelissa. Otos kerättiin kuukausittain toteutettavassa Omnibus -tutkimuksessa 19-23.05.2022, johon osallistui tuhat 18-75-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen otos kiintiöitiin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan kansallisesti edustavaksi.

Lähde: Bilendi

Kuva: cyde