Koronapandemia muutti kulutustottumuksia syvästi ja pitkäkestoisesti

Hartwallin ja IROResearch Oy:n suorittamassa valtakunnallisessa tutkimus osoittaa, että 77 % suomalaisista pitää juoman ja ruoan kotimaisuutta tärkeänä.

Myös paikallisuus on tärkeää jopa 61 % suomalaisista. Tulokset julkistettiin lokakuussa tehdystä tutkimuksesta. Kun samoja asioita kysyttiin viime keväänä, olivat tulokset lähes identtiset.

”Vaikuttaa siltä, että muutos ostoskorissa ei ole ohimenevä, kevään koronapaniikin aiheuttama ilmiö. Tutkimme asiaa viime keväänä ja nyt syksyllä, ja oli yllättävää kuinka paljon kotimaisuus yhä ostoskorissa painaa – tämä viittaa pysyvämpään muutokseen. Keväisen tutkimuksen tuloksissa näkyi uusi ja erilainen tilanne, ankara eristäytyminen ja kotiin päin kääntyminen, mutta syksyn tulokset ovat hyvin samankaltaiset”, kertoo Hartwallin insight specialist Elisa Tiilimäki panimon tiedotteessa.

mies kantaa limukoria

79 % tutkimukseen vastanneista uskoo kotimaisuuden olevan tärkeä ruoan ja juoman valintakriteeri myös pandemian jälkeen. Kotimaisuuden arvostuksen lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sitä, kuinka tärkeinä suomalaiset pitävät terveyttä edistäviä tuotteita ja vastuullisuutta tuotteiden takana. Molempien painoarvo on tutkimuksen mukaan merkittävä: 61 % suomalaisista kertoo pitävänsä terveellisiä ruoka- ja juomavaihtoehtoja tärkeinä, ja 53 % arvostaa omaa hyvinvointia tukevia tuotteita.

Samalla myös vastuullisuus tuotteiden takana on yhä tärkeämpää: lähes joka kolmas kertoo kiinnittävänsä enemmän huomiota tuotteiden vastuulliseen valmistustapaan hinnasta riippumatta.

”Myös mielikuvilla on vahva merkitys ostopäätökseen, sillä 28 prosenttia suomalaisista tekee päätöksen yhä useammin sen perusteella, kuinka vastuullinen mielikuva hänellä on tuotte valmistaneesta yrityksestä – naisista jopa joka kolmas. Vastuullisuuden merkitys on kasvanut jonkin verran viime keväästä. Se voi kertoa siitä, että kevään suljetun ajan yli ollaan päästy ja onnistuttu palauttamaan ajattelua oman kodin ja perustarpeiden ulkopuolelle”, Tiilimäki sanoo.

Tutkimuksien tiedot kerättiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000 ja otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 prosenttiyksikköä.

Lähde: Hartwallin tiedote

Kuva: Maija Astikainen

Pian ilmestyvä vuoden viimeinen Olutposti-lehti rakastaa ruualla!