Nämä kansanedustajat allekirjoittivat lakialoitteen pienpanimoiden väliaikaisen etämyynnin sallimisesta

Lakialoitteen pienpanimoiden väliaikaisen etämyynnin sallimisesta allekirjoitti 110 kansanedustajaa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt tänään lakialoitteen alkoholilain väliaikaisesta muuttamisesta. Aloitteessa ehdotetaan väliaikaisesti suomalaisille pienpanimoille koronaepidemian vuoksi muiden EU-maiden toimijoiden kanssa yhdenvertaista etämyyntioikeutta. Lakialoitteen on allekirjoittanut 110 kansanedustajaa.

Suomessa toimii yli sata pienpanimoa, joista valtaosa on aloittanut toimintansa vasta viime vuosina. Pienpanimot ovat erityisen haavoittuvaisia koronaviruksen vastaisille rajoitustoimille, koska monen kulurakenne on vielä alkuinvestointien vuoksi verrattain raskas.

Erityisesti ravintoloiden sulkeminen on vaikuttanut toimialaan voimakkaasti, koska ravintolat ovat monille pienpanimoille tärkein myyntikanava. Kesän tapahtumien peruuntuminen on vienyt toisen tärkeän myyntikanavan.

– Ilman nopeita toimenpiteitä monet voivat joutua lopettamaan toimintansa. Silloin kärsimään joutuvat työttömiksi jäävät työntekijät, elinkeinonsa menettävät yrittäjät sekä iloinen ja vastuullinen pienpanimokulttuuri, sanoo Myllykoski.

Lakialoitteessa ehdotettu etämyyntioikeus olisi valtion rahoittamia tukipaketteja halvempi, sillä se olisi valtiolle ilmainen. Väliaikainen oikeus kestäisi 31.12.2020 asti ja koskisi pienpanimoiden itse valmistamia enintään 5,5 % alkoholia sisältäviä alkoholijuomia, sekä pienempien, käsityöläisoluita valmistavien pienpanimoiden itse valmistamia käsityöläisoluita.

Kun suomalaisten pienpanimoiden myynti on romahtanut, ulkomaisten oluiden verkkokauppatilausten määrä Suomeen on kasvanut. Suomalaisilta toimijoilta vastaavanlainen etämyynti on laissa kielletty. Tämä asettaa kotimaiset toimijat eriarvoiseen asemaan ulkomaisiin kilpailijoihinsa nähden.

– Onhan tilanne tällä hetkellä kovin erikoinen, kun EU:n jäsenmaista voidaan myydä olutta kotiinkuljetettuna Suomeen, mutta suomalaisilta toimijoilta tämä on kielletty. Eihän näin voi olla, toteaa Myllykoski.

– Etämyynnin väliaikainen salliminen ei ole holtitonta alkoholipolitiikka, vaan elinkeinopoliittinen yritystukielementti koronakriisiin hoitamiseen. Päihteetön koti on parisuhteelle ja lapsille aina turvallisempi, päättää Myllykoski.

ALLEKIRJOITTANEIDEN NIMET

Jari Myllykoski vas
Sinuhe Wallinheimo kok
Elina Lepomäki kok
Ville Kaunisto kok
Outi Alanko-Kahiluoto vihr
Arto Satonen kok
Merja Kyllönen vas
Ritva Elomaa ps
Kim Berg sd
Anne-Mari Virolainen kok
Raimo Piirainen sd
Kalle Jokinen kok
Kaisa Juuso ps
Wille Rydman kok
Marko Kilpi kok
Joakim Strand r
Jukka Kopra kok
Mikko Kärnä kesk
Saara-Sofia Sirén kok
Hannakaisa Heikkinen kesk
Atte Harjanne vihr
Piritta Rantanen sd
Eeva-Johanna Eloranta sd
Mikko Ollikainen r
Jari Ronkainen ps
Matias Marttinen kok
Heikki Autto kok
Jaana Pelkonen kok
Jussi Saramo vas
Riikka Purra ps
Inka Hopsu vihr
Joonas Könttä kesk
Jenna Simula ps
Mari-Leena Talvitie kok
Satu Hassi vihr
Matti Semi vas
Timo Heinonen kok
Vilhelm Junnila ps
Arto Pirttilahti kesk
Hilkka Kemppi kesk
Jani Mäkelä ps
Juho Kautto vas
Tiina Elo vihr
Sari Sarkomaa kok
Juho Eerola ps
Ville Tavio ps
Sanni Grahn-Laasonen kok
Ari Koponen ps
Petri Honkonen kesk
Petri Huru ps
Mauri Peltokangas ps
Ano Turtiainen ps
Sebastian Tynkkynen ps
Juha Mäenpää ps
Anders Norrback r
Mari Holopainen vihr
Jouni Ovaska kesk
Sandra Bergqvist r
Paula Werning sd

Heidi Viljanen sd
Kristiina Salonen sd
Sofia Virta vihr
Sakari Puisto ps
Seppo Eskelinen sd
Mari Rantanen ps
Harry Harkimo liik
Riikka Slunga-Poutsalo ps
Tuomas Kettunen kesk
Rami Lehto ps
Juhana Vartiainen kok
Anna-Kaisa Ikonen kok
Pia Kauma kok
Eeva Kalli kesk
Sanna Antikainen ps
Mikko Savola kesk
Sheikki Laakso ps
Lulu Ranne ps
Iiris Suomela vihr
Jenni Pitko vihr
Johannes Yrttiaho vas
Pasi Kivisaari kesk
Veikko Vallin ps
Ville Vähämäki ps
Mats Löfström r
Esko Kiviranta kesk
Anders Adlercreutz r
Markus Mustajärvi vas
Riitta Mäkinen sd
Pauli Kiuru kok
Johannes Koskinen sd
Merja Mäkisalo-Ropponen sd

Olli Immonen ps
Leena Meri ps
Sari Multala kok
Pihla Keto-Huovinen kok
Katja Hänninen vas
Mia Laiho kok
Petteri Orpo kok
Kari Tolvanen kok
Heikki Vestman kok
Mika Kari sd
Pia Lohikoski vas
Juha Pylväs kesk
Mai Kivelä vas
Noora Koponen vihr
Kai Mykkänen kok
Paavo Arhinmäki vas
Mikko Lundén ps
Marko Asell sd
Ruut Sjöblom kok


Kuvassa pienpanimoliiton logoPienpanimoliitto
on vedonnut valtiovaltaan jo aikaisemmin koronakriisin aikana, kuten myös Olutliitto ja Panimoliittoyhteistyössä Pienpanimoliiton kanssa.  Pienpanimot ovat olleet itse hyvin aktiivisia miettiessään erilaisia selviytymiskeinoja koronakriisin ajan, kuten omia verkkokauppoja, yhteistyöoluitaja uusia myyntipakkauksia. Osa pienpanimoista on myös myynyt tuotteitaan etämyynnillä kuluttajille ulkomaisten verkkokauppojen kautta.

Halua etämyynnin sallimisen on myös kansanedustajien ja kuluttajien puolella. Pienpanimoiden etämyyntiä on ehdottanut toimenpidealoituksessaan ryhmä usean eri puolueen kansanedustajia ja Tolkku käteen yhteisö on käynnisti viime kuussa oluen etämyyntiä ajavan adressin.

Lähde: Pienpanimoliitto ja Jari Myllykoski tiedote

 

Pienpanimoliitto ajaa muutosta alkoholilakiin – etämyynti lailliseksi

Vasemmistoliiton Myllykoski vaatii pienpanimoiden auttamista

Yli 3000 nimen Oluen etämyynti ja kotiinkuljetus sallittava! adressi toimitettu eduskuntaan