Ölmönger: Ölmönger Special: Craft Beer Helsinki, 7 July 2017