Ölmönger: Ölmönger Special: Sober June 2017 – Diary, Part V, Days 24-30