Olutkellari: Työryhmä: Etämyyntikiellon rinnalle myös kansallisia rajoituksia?

Alkoholilain mieto vapauttaminen sai uudistuksia vastustaneen siiven varpailleen. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) perusti loppuvuodesta työryhmän tutkimaan alkoholituotteiden etämyynnin kieltämistä Suomeen. Jo lähtökohtaisesti oli tiedossa, ettei etämyyntikiellolla olisi EU:n tukea, mutta nyt julkisuuteen saatujen tietojen mukaan työryhmä olisi lähellä läpimurtoa.
Pelkkä etämyyntikielto olisi sellaisenaan räikeästi EU-lainsäädännön vastainen toimenpide. Verkkotilaamisen osuus kokonaiskulutuksesta on hurjimmankin arvion mukaan vain parin prosentin luokkaa, joten sen kieltäminen kansanterveydellisistä syistä ei tulisi menemään läpi – etenkään kun valtion monopoliyhtiö Alko sai vastikään lisävapauksia mm. laajentuneen aukiolon sekä jo aiemmin lanseeratun verkkokaupan muodossa. Etämyyntikielto vaatinee asiantuntija-arvioiden mukaan toimia myös kotimaassa.
Markkina-alueet sidottaisin uuteen maakuntajakoon.

Työryhmä ehdottaakin, että etämyyntirajoitteiden lisäksi myös maan sisäistä alkoholin liikkuvuutta rajoitettaisiin. Ajatuksena olisi sitoa alkoholituotteiden valmistajien markkina-alueet maakuntauudistuksessa muodostuvaan aluejakoon. Tässä mallissa kukin toimija saisi tuotteitaan myyntiin vain oman maakunnan alueelle, eikä esimerkiksi matkustajatuontia maakunnasta toiseen sallittaisi. Poikkeuksen alueelliseen saatavuuteen tekisi Alko, jolla olisi entiseen tapaan mahdollisuus ottaa tuotteita kansalliseen jakeluun yli maakuntarajojen.

Markkina-alueen paikallistamista perusteltaisiin mm. mahdollisuudella tuottajien tehokkaampaan valvontaan, paikalliskulttuurin kehittämisellä, Alkon vastuuaseman vahvistamisella sekä ”kansanterveydellisellä vastuulla”. Sisämarkkinoiden rajoitukset tukisivat myös etämyyntikiellon läpimenoa EU:ssa. Työryhmä myös korostaa hankkeen maaseutupoliittisia vaikutuksia, sillä rajattu markkina-alue synnyttäisi uutta toimintaa nykyisin hiljaisemmille alueille, kuten Kainuuseen.
Uudistuksen toivotaan myös salaa kannustavan panimoita, tislaamoita ja viinitiloja entistä vahvempiin vientipyrkimyksiin. Vientiä maarajojen ulkopuolelle ei nimittäin oltaisi rajoittamassa, vaan suuntaus nähtäisiin jopa toivottavana.
Kuraveden valtakunnallista levitystä ei tähän tietoon olla rajoittamassa, mutta toimintaan ei myöskään haluta kannustaa…