Olutliiton häirintäkyselyn tulokset julki

Ammattilaisten osaamisen vähättely korostui Olutliiton tekemässä kyselyssä.

Kesällä 2021 esiin nousseet häirintätapaukset olutalalla aloittivat kiivaan vuoropuhelun ympäri panimomaailmaa. Syrjivät rakenteet ja suoranainen häirintä nostettiin esiin sosiaalisessa mediassa ja myöhemmin sitä uutisoitiin myös muualla mediassa. Olutliiton panimo-, olut- ja olutseura-alalla toimiville suunnattuun häirintäkyselyyn pystyi vastaamaan nimettömänä internetissä kaavakkeen avulla tai laittamalla viestiä suoraan Olutliiton perustamalle Instagram-tilille @oluttoo, jonka vastaukset myös käsiteltiin nimettömänä.

@oluttoo teksti

Vastauksia kyselyyn tuli yli neljäkymmentä sekä panimoiden että olutravintoloiden- ja festivaalien työntekijöiltä. Suurin osa avoimeen kyselyyn vastanneista oli naisia. Kymmenet vastaukset osoittavat Olutliiton tiedotteen mukaan, että alalla on jonkin verran sukupuolittuneita ja alan miehiseksi koettuun perinteeseen liittyviä ongelmia.

Kyselyn vastausten pohjalta nousi esiin naisten ulkopuolisuuden tunne panimomaailmassa. Useat heistä kokivat, että heitä ei  otettu työntekijöinä yhtä vakavasti kuin miehiä, ja yleneminen oli vaikeampaa. Panimoalan slangi panopuheineen koettiin häiritsevänä ja omaan tilaan kohdistuvana. Useissa työpaikoissa on koettu myös sanallista seksuaalista häirintää kuten naisten vartalon kommentointia. Suurin ongelma Suomessa kyselyn perusteella kuitenkin tuntuu olevan naisten osaamisen vähättely ja nosteisen uran tekeminen vaikeus panimo- tai olutmaailmassa. Monet kokivat olutmaailman ilmapiiriltään miesten maailmaksi, jossa oli vaikea löytää omaa paikkaansa.

Kyselyn tulokset:

Olen kokenut häirintää tai vähättelyä 65 %

Josta (vastaaja pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon)

Sanallista 100 %

Fyysistä 27 %

Vähättelyä 90 %

Kyselyn perusteella olutravintoloissa ja -festivaaleilla toistuvat samat teemat. Naisten asiantuntijuuden vähättely on yleistä, mutta myös asiakkaiden taholta asiakaspalvelijaan kohdistuva lähentely ja seksuaalinen häirintä mainittiin. Ravintola- ja festivaalityöntekijät kokivat naisina, että heitä kohdeltiin usein sekä työpaikan että asiakkaiden puolelta eri lailla kuin miehiä. Olutliiton kyselyssä olutseurojen toiminnassa ei ilmennyt häirintää tai vähättelyä.

Monissa panimoissa ja olutravintoloissa tilanne on erittäin hyvä: panimot ja ravintolat palkkaavat naisia ja miehiä työkokemuksen mukaan sukupuolesta huolimatta. Olutliitto haluaa painottaa, että kyseessä on yksittäistä panimoa tai ravintolaa suurempi asia. Panimo- ja olutmaailman rakenteita tulisi muuttaa, jotta naiset ja muut vähemmistöt kokisivat alan omakseen ja hakeutuisivat – sekä jäisivät – alalle töihin.

”Monimuotoisuus on paitsi työyhteisöiden, myös koko olutkulttuurin ehdoton etu”, summataan Olutliiton tiedotteessa.

Olutliitto on kansallinen, riippumaton oluenkuluttajain yhdistysten yhteenliittymä. Olutliiton tehtävänä on puolustaa oluenkuluttajan oikeuksia sekä vaalia olutkulttuuria toimien oluen monipuolisen tarjonnan säilymisen puolesta. Olutliitto on jäsenenä European Beer Consumers Unionissa (EBCU).

Lähde: Olutliiton tiedote