Olvi saavutti CDP ilmastotyön toimitusketjuarvioinnissa luokituksen A-

Olvi-konserni saavutti ensimmäisessä CDP-raportoinnissaan luokituksen A- ilmastotyöstä toimitusketjun kanssa.

Arvio kertoo kuinka tehokkaasti yritykset tekevät yhteistyötä toimitusketjunsa kanssa ilmastonmuutokseen liittyen. Arvostelun kokonaisasteikko on A–D-. Saavutus on todella hieno ja kertoo Olvin pitkäaikaisesta sitoutumisesta ilmastotyöhön. Olvi on saavuttanut aiemmin luokituksen B-.

ohra kädessä

CDP on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Luokitusta varten CDP arvioi toimittajien sitoutumisen suorituskykyä käyttämällä yrityksen vastausta valittuihin kysymyksiin, jotka koskevat hallintoa, tavoitteita, Scope 3 päästöjä ja arvoketjun sitoutumista CDP:n ilmastonmuutoskyselyyn.

”Olvi-konsernin ilmastopäästöistä suuri osa syntyy arvoketjussa ostettavien materiaalin tuottamisesta ja kuljettamisesta. Siksi yhteistyöllä tavarantoimittajien kanssa on mahdollisuus pienentää merkittävästi Olvin arvoketjun päästöjä. Tavoitteena onkin entistä vaikuttavamman yhteistyön luominen”, kertoo Olvi Oyj:n laatupäällikkö Sari Lähteinen.

Arviointi auttaa yrityksiä arvioimaan ja kehittämään yhteistyötä toimitusketjun kanssa.

”CDP:n arviointi perustuu vuoden 2020 tietoihin, jossa arvoketjun (Scope 3) osalta käytettiin emoyhtiö Olvin tietoja. Seuraavassa raportoinnissa käytössä ovat arvoketjun tiedot kaikista konsernin yhtiöistä, jolloin voimme jatkossa kohdentaa ympäristötoimiamme vaikuttavammin. Olemme myös aloittaneet työn tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBTi) määrittämiseksi”, jatkaa Lähteinen.

Lähde ja kuva: Olvi