Olvi saavutti ensimmäisessä CDP-ilmastotyöarvioinnissaan B-luokituksen

Olvi-konserni saavutti ensimmäisessä CDP-raportoinnissaan B-luokituksen. Arvostelun kokonaisasteikko on A–D-. Saavutus on todella hieno ja kertoo Olvin pitkäaikaisesta sitoutumisesta ilmastotyöhön.

CDP on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. CDP-raportointi auttaa yrityksiä näkemään ilmastotyönsä tilanteen ja kehittämiskohteet sekä vertaamaan niitä muiden yritysten tilanteeseen. Raportoinnin kautta tieto on avoimesti niin asiakkaiden kuin sijoittajienkin saatavilla. Tänä vuonna kyselyyn vastasi maailmanlaajuisesti noin 13 000 yritystä.

”Olvi-konsernissa kestävä kehitys on osa päivittäistä tekemistä. Ilmastotavoitteiden eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä ja olemme lähes saavuttaneet tavoitteemme hiilineutraalista tehtaasta Iisalmessa vuonna 2023. Konsernin muut yhtiöt määrittävät hiilineutraaliustavoitteitaan parasta aikaa”, kertoo Olvi Oyj:n laatupäällikkö Sari Lähteinen.

”CDP:n arviointi perustuu vuoden 2020 tietoihin, jossa arvoketjun (Scope 3) osalta käytettiin emoyhtiö Olvin tietoja. Seuraavassa raportoinnissa käytössä ovat arvoketjun tiedot kaikista konsernin yhtiöistä, jolloin voimme jatkossa kohdentaa ympäristötoimiamme vaikuttavammin. Olemme myös aloittaneet työn tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBTi) määrittämiseksi.”

Sijoittajien ja sidosryhmien tarve läpinäkyvälle ja luotettavalle vastuullisuustiedolle on kasvanut. CDP:n vuosittain julkaisema ilmastoarviointi kuvaa ja vertaa yritysten ilmastovaikutusta globaalilla tasolla. CDP luokittelee jokaisen raportoivan yrityksen ja kaupungin niiden käytäntöjen laadun ja kattavuuden perusteella. Luokitusten tulokset merkitään kirjaimilla A – D-. Parhaiten suoriutuneet yritykset pääsevät CDP:n A-listalle. Pisteet lasketaan metodilla, jossa tarkastellaan kuinka moneen kysymykseen yritys vastaa, ja kuinka laadukkaita vastaukset ovat.

Lähde: Olvi tiedote ja Wikipedia