Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus tekee kaikkensa tuotannon säilyttämiseksi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ja Pienpanimoliitto ilmaisevat syvän huolensa koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. On ensiarvoisen tärkeää, että pidämme huolta erityisesti riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä.

Pienet ja keskisuuret yritykset kärsivät tilanteesta suuresti, ja haluamme kannustaa kaikkia suomalaisia tukemaan kotimaisia ja paikallisia tuotteita. Tulevat kuukaudet tulevat olemaan selviytymistaistelua, jossa pienten toimijoiden lähtötilanne on tiukin. Valtion avustuksella ja voimakkailla täsmätoimilla on nyt tärkeää vaimentaa yritysten kohtaamaa ensivaiheen iskua. On tärkeää, että yritykset pysyvät pystyssä, työllistävät ja kykenevät siten myös antamaan oman yhteiskunnallisen panoksensa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus sekä pienpanimot työllistävät suoraan noin 2000 henkeä, mutta välillisesti huomattavasti suuremman joukon suomalaisia. Teollisuuden koko ketju ohrapellolta, logistiikan, ravintoloiden ja kaupan kautta kuluttajille asti luo työtä noin 25 000 hengelle. Pienpanimoliitossa on parhaillaan 76 jäsenpanimoa, jotka työllistävät runsaasti ja elävöittävät myös maaseutua ja matkailua. Kokonaisuutena Suomessa on lähes 120 panimoa, joista suurin osa on pieniä tai mikroyrityksiä ja ne kytkeytyvät vahvasti palveluelinkeinoon ja ravintola-alaan. Panimoteollisuus tuottaa vuosittain Suomen valtiolle noin kaksi miljardia euroa verotuloja.

Panimoala toivoo hallitukselta tukea työpaikkojen turvaamiseksi

panimoliittoJotta toimialan olemassaolo ja elinvoima säilyvät tämänhetkisestä tilanteesta, on varmistettava, että palveluelinkeino ja erityisesti pk-yritykset selviävät taloudellisesti. Erityisesti huolemme kohdistuu matkailu- ja ravintola-alaan, jolla on vaikutus elintarvike- ja juoma-alaan ja siten myös panimoteollisuuteen. Kotimaiset panimot ja pienpanimot tukevat vahvasti kaikkia Suomen hallituksen esittämiä toimia, joilla helpotetaan yritysten toimintaa ja selviytymistä.

Hallituksen jo esittämien toimien lisäksi pidämme hyvin perusteltuina Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n esittämiä täsmätoimia, kuten henkilöstökulujen sopeuttamista toimintaan ja julkisten maksujen lykkäyksiä sekä lainoja ja takauksia matkailu- ja ravintola-alan pelastamiseksi. Haluamme myös korostaa Finnveran yrityksiä tukevaa roolia. Valtion on tässä poikkeustilanteessa tehtävä kaikkensa turvatakseen työpaikat ja yritysten selviämisen tämän yllättävän tilanteen yli.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ja Pienpanimoliitto uskovat vahvaan yhteistyöhön tässä vaikeassa tilanteessa. Haluamme tehdä yhteistyötä niin valtiovallan kuin elinkeinoelämän toimijoiden kanssa, jotta kriisi selätetään mahdollisimman pienin ja korjattavin vaurioin.