Panimoliitto: veronkorotuksella ei pidä suosia jälleen väkeviä

Hallituksen esitys korottaa alkoholijuomaveroa on kotimaiselle panimoelinkeinolle erittäin haitallinen.

Panimoliiton mukaan veronkorotus kannustaa kuluttajia hakemaan juomat Virosta, jossa verotaso on edelleen Suomea huomattavasti matalampi.

Tuleva veronkorotus on jo kuudes vuoden 2008 jälkeen. Kaksi viimeisintä veronkorotusta vuosina 2012 ja 2014 ovat kohdistuneet rankimmin mietoihin alkoholijuomiin. Väkevien ja mietojen juomien verotuksen ero on Suomessa todella pieni verrattuna muihin EU-maihin.

– Edelliset kaksi veronkorotusta ovat suosineet väkeviä juomia. Veronkorotusten tulisi nyt kohdistua enemmän väkeviin kuin mietoihin alkoholijuomiin, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa.

Viimeiset kaksi veronkorotusta eivät ole toimineet toivotusti: ne eivät ole kasvattaneet valtion alkoholiverotuottoja. Alkoholijuomien kulutus on laskenut Suomessa, ja— kulutuksen lasku on Euroopan-laajuinen trendi. Viimeisimmän veronkorotuksen jälkeen vuonna 2014 valtio sai alkoholiverotuottoja vielä 1,394 miljardia euroa, mutta seuraavana vuonna tulot tippuivat 1,356 miljardiin euroon. Alkoholijuomien matkustajatuonti on syönyt alkoholiveron tuotot.

– Oluen, siiderin ja lonkeron matkustajatuonti on viimeisten veronkorotusten vuoksi kasvanut. Tämä uusi korotus ei tule hillitsemään matkustajatuontia, mutta se heikentää kotimaisten elinkeinojen kilpailukykyä ja mahdollisuuksia työllistää.— Alkoholipolitiikasta puuttuu johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys, joilla pyrittäisiin vahvistamaan kotimarkkinan kilpailukykyä. Alkoholilakia on valmisteltu vuosia saamatta valmista ja nyt alkoholiveroa nostetaan umpimähkään budjetin tilkkeeksi, Ussa sanoo.

Suomen olutvero on jo nyt EU:n korkein. Viron olutvero on alle puolet Suomen veron tasosta. Virolle jää lisäksi kilpailuetua matalamman arvonlisäveron, panttiarvon ja pienempien työvoimakustannusten takia.

Olutta, siideriä ja long drink -juomia tuotiin Suomeen matkustajatuontina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmän matkustajatuontitutkimuksen mukaan yhteensä 57,7 miljoonaa litraa. Toukokuun 2016 ja huhtikuun 2017 välisenä aikana panimojuomien tuonti kasvoi yli 11 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suurin osa juomista tuodaan Virosta ja laivoilta.