Alkon vastuullinen palvelu maistui ja tulos on vakaa

Alkon puolivuotiskatsaus alkuvuodelle 2023.

Alkon myynti tammi-kesäkuussa 2023 oli 36,8 miljoonaa litraa, joka oli 4,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Alkossa ostoksilla

Tammi-kesäkuu lyhyesti

Alko on erilainen kauppa, jonka tehtävänä on pohjoismaisen hyvinvointimallin mukaisesti toisaalta ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholihaittoja yhteiskunnassa, toisaalta mahdollistaa vastuullinen juomista nauttiminen. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu Alkon kansanterveydellisen tehtävän ja aseman säilyttäminen.

Myynti tammi-kesäkuussa oli 36,8 (38,5) miljoonaa litraa, joka oli 4,3 prosenttia alhaisempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Alkuvuoden 2022 vertailuluvuissa näkyy vielä koronan vaikutusta, kun anniskelun koronarajoituksista luovuttiin kokonaan helmikuussa.

Alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 546,2 (558,4) miljoonaa euroa, joka oli 12,2 miljoonaa euroa (2,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alkoholijuomaveroa tuloutettiin valtiolle alkuvuoden aikana 276,1 (287,8) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 17,5 (18,0) miljoonaa euroa ja kauden voitto oli 14,9 (12,7) miljoonaa euroa.
Tulos oli selvästi parempi kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019, jolloin liikevoitto oli 11,5 miljoonaa euroa ja kauden tulos 9,3 miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuotto oli hyvällä tasolla, 35 prosenttia.
Maaliskuun alussa toteutetussa hinnantarkistuksessa hinnat nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia. Yleisestä inflaatiosta huolimatta Alkon kustannustehokas toiminta mahdollisti maltilliset hinnankorotukset. Alkon mobiilisovelluksen on ladannut yli 260 000 käyttäjää, ja yhä suurempi osa verkkokauppatilauksista tehdään mobiilisovelluksen kautta.

Palvelua kehitettiin entistä sujuvammaksi lanseeraamalla muun muassa sähköinen lahjakortti.
Asiakkaat antoivat Alkon valikoimalle arvosanan 8,60 (8,55) (kouluarvosanalla 4–10) valikoimatyytyväisyyskyselyssä.
Asiakaskokemusindeksi, joka kertoo asiakkaiden kokonaistyytyväisyyden asiointiin niin myymälässä, asiakaspalvelukeskuksessa kuin verkkokaupassa, oli 4,51 (asteikolla 1–5).

Myymälöissä asiakkaiden iän tarkastamisen Mystery Shopping -asiointien tulos oli huipputasolla ollen 98,4 (tulos edellisenä vuonna 97,3) prosenttia.

Vastuullisuusviestinnän teemana helmi-maaliskuussa oli alkoholi ja uni, jossa tuotiin esille ”Kun alkoholi palaa, sinä et lepää” -viestiä. Teema tavoitti yli 3 miljoonaa suomalaista.

Vuoden 2023 näkymät

Suomen talouskasvu on pysähdyksissä tai laskee hieman vuonna 2023, kun hintojen ja korkojen nousu vähentää kotitalouksien kulutusta ja yksityisiä investointeja.

Hallitusohjelman mukaan Alkon kansanterveydellistä tehtävää ja asemaa ei muuteta. Käymisteitse valmistettujen korkeintaan 8-prosenttisten alkoholijuomien myynti vapautettaisiin. Prosenttirajan muutosta koskeva alkoholilain uudistamisen valmistelu aloitettaneen loppuvuoden aikana.

Alko jatkaa systemaattisesti maailmanluokan palvelun ja vastuullisen toiminnan kehittämistä sekä kustannustehokkuuden varmistamista. Alkon koko vuoden myynti jää ennusteen mukaan hieman edellisvuoden tasosta. Palkkaratkaisut tulevat nostamaan kulutasoa loppuvuoden osalta ja liikevoiton ennustetaan jäävän hieman vuoden 2022 tasosta.

Toimitusjohtaja Leena Laitinen:

”Alkuvuonna inflaatio on vaikuttanut kulutuskäyttäytymiseen ja talouskasvu on pysähtynyt. Tuotteidemme hinnat koko valikoiman osalta nousivat kuitenkin maaliskuun lopussa erittäin maltillisesti noin 1,5 prosenttia. Myimme tammi-kesäkuun aikana 36,8 (38,5) miljoonaa litraa juomia. Alkoholijuomaverollinen liikevaihtomme oli 546,2 (558,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 17,5 (18,0) miljoonaa euroa. Tuloksemme oli selvästi parempi kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019, jolloin liikevoittomme oli 11,5 miljoonaa euroa.”

”Henkilöstökustannuksia nostivat palkkojen yleiskorotukset. Liiketoiminnan muut kulut olivat inflaation tuomista kustannuspaineista huolimatta viime vuoden tasolla. Olemme pystyneet hillitsemään kustannusten nousua tarkan kulukontrollin ja kilpailutusten avulla.”

”Palveluverkostomme rakentuu 372 myymälästä, 132 noutopisteestä, verkkokaupasta, asiakaspalvelukeskuksesta sekä mobiilisovelluksesta. Yli 90 prosentilla suomalaisista Alkon palvelut ovat kymmenen kilometrin sisällä. Verkkokauppamme tarjoaa asiakkaille eri puolilla Suomea tasapuolisen mahdollisuuden tutustua ja tehdä ostoksia yli 11 000 tuotteen valikoimastamme. Verkkokauppaostosten osuus myynnistämme oli 2 prosenttia.”

”Asiakkaat antoivat valikoimallemme arvonsanan 8,60 (8,55) (kouluarvosanalla 4–10) valikoimatyytyväisyyskyselyssä. Asiakkaiden tyytyväisyys verkkokauppaamme (NPS-suositteluindeksi* 82) ja asiakaspalvelukeskukseemme (NPS 81) ovat korkealla tasolla. Olemme edelleen jatkaneet digitaalisten palvelujen kehittämistä asiakkaille entistä sujuvimmiksi toteuttamalla uudistuksia mobiilipalveluun ja verkkokauppaan. Lanseerasimme keväällä sähköisen lahjakortin, jonka voi ostaa verkosta ja sillä voi maksaa sekä verkkokaupassa että myymälässä.”

”Kehitimme henkilöstömme palvelu- ja tuoteosaamista lähikoulutuksien, digitaalisten valmennusten ja itseopiskelun kautta. Olemme panostaneet yhteisöllisyyteen, vuorovaikutukseen ja monimuotoisuuteen. Rekrytoimme viime syksynä ensimmäiset erityisryhmien edustajat palveluavustajiksi myymälöihimme. Kokemukset ovat olleet myönteisiä, ja olemme laajentaneet tänä kesänä toimintamallia Ouluun, Kuopioon, Joensuuhun, Lahteen ja Järvenpäähän. Meille on tärkeää, että koko henkilöstömme voi hyvin ja viihtyy työyhteisössämme.”

”Vastuullisuuden painopisteitämme ovat alkoholihaittojen vähentäminen ja toimintamme ilmastovaikutusten pienentäminen. Myymälöissämme nuorten asiakkaiden ikäraja-asiointien Mystery-tulos oli alkuvuonna huipputasolla, 98,4 prosenttia. Toteutimme alkuvuonna ajankohtaisen uneen ja hyvinvointiin liittyvän kampanjan, jonka ”Kun alkoholi palaa, sinä et lepää”-viestit, näkyivät myymälöissä ja digitaalisissa kanavissa. Osana ympäristövastuullisuuttamme asiakkailla on myymälöissämme ollut kesäkuusta lähtien mahdollisuus valita kuititon asiointi.”

 

Lähde ja kuva: Alko tiedote