Savonlinnalaispanimo Everyman’s Right Brewery alkaa tuottaa olutta sataprosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä

Savonlinnalainen Everyman’s Right Brewery tähtää maailman ensimmäiseksi hiilinegatiiviseksi craft-panimoksi ja— alkaa tuottaa olutta sataprosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä.

Everyman’s Right Brewery teetti maaliskuussa hiilijalanjälkiselvityksen Suomen johtavan elinkaarianalyyseihin erikoistuneen LCA Consultingin kanssa. Hiilijalanjälkiselvityksen mukaan Everyman’s Right Breweryllä on mahdollista käynnistää panimon tuotanto päästöttömästi miljoonan litran kapasiteetilla, josta se pystytään skaalaamaan hiilineutraalisti vähintään kymmeneen miljoonaan litraan.
Kun tuotanto saadaan suunnitellusti käyntiin, kaikki tuotannossa käytettävä energia tulee olemaan hiilineutraalia. Omassa tuotannossa syntyvistä jätevirroista saadaan biokaasua, jolla tullaan tuottamaan uusiutuvaa energiaa eli sähköä ja lämpöä kattamaan kaikki omat tarpeet. Tämä tukee panimon tavoitetta päästä hiilinegatiiviseksi – ensimmäisenä craft-panimona maailmassa.
Panimo tulee myös investoimaan hiilidioksidin talteenottoon, puhdistukseen ja käyttöön omassa tuotannossa. Tuotannosta yli jäänyt hiilidioksidi voidaan myydä esimerkiksi ravintolakäyttöön. Lisäksi käytössä on lämmön talteenottojärjestelmä, joka myös osaltaan vähentää hiilijalanjälkeä. Nollapäästöisen panimon tavoitteeseen ei päästä millään yksittäisellä kikalla. Se vaatii koko panimo huolellisen suunnittelun ja paljon fiksuja ratkaisuja läpi tuotantoketjun.
“Kuluttajien kiinnostus craft-oluita kohtaan on räjähtänyt viime vuosien aikana. Jatkuvasti lisääntyvä määrä kuluttajista on kiinnostunut tuotteiden alkuperästä ja ilmastovaikutuksista. Tähtäämme kansainvälisille markkinoille, joten muista panimoista erottautuminen on tärkeää. Tästä syystä otimme panimon suunnittelun lähtökohdaksi sen ympäristöystävällisyyden”, Jussi Hukkanen Everyman’s Right Brewerystä kertoo panimon suunnitelmista. “Tavoitteenamme on esimerkillämme vaikuttaa koko panimoalaan ja tehdä siitä ympäristöystävällisempää.”
”Panimotoiminnan hiilijalanjälkiselvitys ennen tuotannon aloittamista ja laiteinvestointeja osoittaa ne tuotannon vaiheet, jotka ovat kriittisiä panimotoiminnan hiilineutraaliuden kannalta. Samalla saadaan kokonaiskuva tuotantoprosessissa muodostuvista ja hyödynnettävissä olevista energiavirroista. Selvityksellä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti mm. teknologiavalinnoissa ja tulevan tuotannon optimoinnissa”, kertoo LCA Consultingin Antti Niskanen.

Panimo alkaa tuottaa olutta sataprosenttisesti uusiutuvilla ja hiilineutraaleilla energialähteillä. Panimon omassa tuotannossa syntyvistä jätevirroista tuotetaan biokaasua panimon omassa biokaasureaktorissa. Biokaasu toimii panimon pääasiallisena tuotantoenergiana ja tuotannon kasvaessa ylimääräinen biokaasu voidaan jalostaa esim. liikennekäyttöön.

Panimo tulee myös investoimaan hiilidioksidin talteenottoon, puhdistukseen ja käyttöön omassa tuotannossa. — Ylijäämä voidaan myydä eteenpäin esimerkiksi ravintolakäyttöön. Lisäksi panimo kerää lämmöntalteenottojärjestelmällä lämpöenergiaa keittokattilan hönkähöyryistä sekä vierteen viilennyksestä. Panimon hiilineutraalisuus ei synnyt yhdestä yksittäisestä osatekijästä vaan se on koko tuotantoketjun kokonaisuuksien summa, johon kuuluu myös sitoutuminen hiilipäästöttömästi tuotettuun sähköön.

Panimon energiankäyttökaavio.

“Kuluttajien kiinnostus craft-oluita kohtaan on räjähtänyt viime vuosien aikana. Tähtäämme kansainvälisille markkinoille, joten muista panimoista erottautuminen on tärkeää. Erilaiset megatrendit vaikuttavat kulutustottumuksiin ja kaikki ovat nähneet viime vuosien luomu-, gluteenittomuus- ja vegetrendit. Vastaavasti jatkuvasti lisääntyvä määrä kuluttajista on kiinnostunut tuotteiden alkuperästä ja ilmastovaikutuksista. Tästä syystä otimme panimon suunnittelun lähtökohdaksi sen ympäristöystävällisyyden, joka erottaa meidät kaikista muista maailman panimosita. Tässä takana on myös suurempi tavoite, eli haluamme esimerkillämme vaikuttaa koko panimoalaan ja tehdä siitä ympäristöystävällisempää.”, kertoo panimon brändistä ja markkinoinnista vastaava Antti Suikkari.