Flow Festivalin materiaalijalanjälki pienenee entisestään

Flow Festivalin aiheuttama luonnonvarojen kulutus ja päästöt pienenivät entisestään vuonna 2023 festivaalin hiili- ja materiaalijalanjälkilaskennan mukaan. Laskenta osoittaa, että niin festivaalin päästöjä mittaava hiilijalanjälki kuin luonnonvarojen kulutusta mittaava materiaalijalanjälki pienenivät vuoteen 2022 verrattuna muun muassa tuotannollisten ratkaisujen, vegaaniruoan määrän kasvun sekä artistien vähentyneiden lentokilometrien ansiosta.

Flow Festival aloitti vuonna 2021 yhteistyössä kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys D-Matin kanssa festivaalin ympäristövaikutuksia laajasti tarkastelevan Flow Impacts -tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on ollut selvittää entistä tarkemmin koko festivaali-ekosysteemin vaikutusta ympäristölle sekä kehittää uusia työvälineitä kohti yhä ympäristövastuullisempaa festivaalituotantoa. Tutkimushankkeessa luodulla laskentatyökalulla toteutettiin hiili- ja materiaalijalanjälkilaskenta vuosien 2022 ja 2023 Flow Festivaleista.

Flow Festivalin hiili- ja materiaalijalanjälkien laskenta on toteutettu jaottelemalla festivaalin tuotanto yhdeksään osa-alueeseen. Päästöjen sekä kulutuksen osalta suurimmat osa-alueet ovat kävijät, logistiikka sekä ruoka ja juoma.

Kävijöiden osa-alueeseen lukeutuu festivaalikävijöiden matkustaminen sekä majoittuminen festivaalin aikana. Vaikka yli 90 % Flow Festivalin yleisöstä saapuu tapahtumaan kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä ja yli 80 % saapuu festivaalille pääkaupunkiseudulta, on kävijöiden osa-alue siitä huolimatta yli 60 % tapahtuman kokonaispäästöistä ja -kulutuksesta. Festivaalin saavutettava ja keskeinen sijainti hyvine kulkuyhteyksineen on siis olennainen tapahtuman päästöjen ja kulutuksen hillitsemiseksi.

Ruoan ja juoman osalta niin hiili- kuin materiaalijalanjälki pienenivät, vaikka myytyjen ruoka-annosten määrä oli edellisvuotta suurempi. Flow luopui jo vuonna 2022 punaisen lihasta ja siipikarjasta ruokavalikoimassaan ja siitä lähtien jalanjäljissä on nähty roimaa laskua ruoan osalta. Vuoden 2023 lasku jalanjäljissä selittyy vegaanisten annosten edelleen jatkuneella suhteellisella kasvulla, kun jo 50 % Flow’ssa myydyistä ruoka-annoksista oli vegaanisia.

Logistiikan osalta hiilijalanjälkeä saatiin laskettua dramaattisesti edellisvuoteen verrattuna, mikä selittyy artistien vähentyneillä lentokilometreillä. Logistiikan osa-alueen materiaalijalanjälki puolestaan nousi vuodesta 2022, mutta tämä selittynee laskennassa käytetyllä tarkemmalla ja suuremmalla lähtödatalla edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2022 laskennasta kävi ilmi, että festivaalialueen maanmuokkauksesta aiheutunut kulutus oli odottamattoman suuri osa tapahtuman kokonaiskulutusta. Vuoden 2023 festivaalilla maanmuokkauksesta aiheutuvaa kulutusta onnistuttiin tuotannollisilla ratkaisuilla vähentämään edellisvuoteen verrattuna jopa lähes 75%. Lisäksi tapahtuman päälavaa kevennettiin ja muutettiin materiaali ympäristöystävämmäksi sekä oman  oheismateriaalin tuotantoa vähennettiin systemaattisesti aiemmasta, minkä ansiosta tästä osa-alueesta aiheutuneet päästöt vähenivät yli puolella.

Vuoden 2023 festivaalin yksittäisen kävijän hiilijalanjälki oli 21,0 kg CO₂e (2022: 31,0 kg CO₂e) ja materiaalijalanjälki 74,4 kg (2022: 86,0 kg) per festivaalipäivä. Yksittäisen kävijän hiilijalanjälki vastaa noin 60:tä ja materiaalijalanjälki noin 150:tä ajokilometriä polttomoottoriautolla.

Jo vuoden 2022 laskennasta saatua tietoa kyettiin hyödyntämään 2023 festivaalituotannossa uusilla tuotannollisilla ratkaisuilla. Näin ollen festivaalin kokonaiskulutus ja -päästöt pienenivät, vaikka laskennassa pystyttiin hyödyntämään tarkempaa dataa kuin edellisvuonna, ja esimerkiksi festivaalialueen pinta-ala oli vuotta 2022 suurempi. Tämä osoittaa, että tiedon lisäämisellä ja tuotannon huolellisella ympäristösuunnittelulla on todellista merkitystä festivaalin negatiivisten ympäristövaikutusten suitsimisessa. Flow Festivaalin tavoitteena onkin löytää edelleen uusia ratkaisuja tapahtumien järjestämiseen nykyistä kestävämmällä tavalla. Flow Impacts -tutkimushankkeessa luotu luonnonvarojen budjetointi- ja laskentatyökalu mahdollistaa päätösten ympäristövaikutusten huomioimisen paremmin jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa. Työkalua jatkokehitetään parhaillaan.

Tapahtumia on kuitenkin mahdotonta järjestää luonnonvaroja kuluttamatta ja päästöjä aiheuttamatta. Siksi Flow Festival lyhentää aiheuttamaansa luontovelkaa tekemällä Luonnonperintösäätiölle lahjoituksen, jonka kokonaissumma perustuu vuoden 2023 festivaalista tehtyihin jalanjälkilaskelmiin. Lahjoituksella suojellaan yhteensä 5,3 hehtaaria suomalaista ikimetsää. Suomalaisen ikimetsän suojelu auttaa taistelemaan niin ilmastokriisiä kuin luontokatoa vastaan.

Flow Festival 2024 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 9.–11.8.2024. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistetut esiintyjät ovat Fred again.., Pulp, The Smile, PJ Harvey, Jessie Ware, Denzel Curry, Kenya Grace, Overmono, Body & Soul: Danny Krivit, Joe Claussell & François K, Herrensauna, ibe, Arppa & Sunnuntain Seireenit, Antti Autio 4, Verneri Pohjola: Monkey Mind, Joalin ja Tinyhawk & Bizzarro.

Lähde: Flow Festival, kuva: Flow Festival/ Petri Anttila

Katso lisää:

20-vuotisjuhliaan ensi kesänä viettävän Flow Festivalin ensimmäiset esiintyjät julki