Kätevä kotimainen promilletesti

Oululaisen Goodwiller Oy:n kehittämä testi mittaa veren alkoholimäärän nuolaistavalla liuskalla.

Testi toimii älypaperille painetun anturin mitatessa syljen alkoholimäärää, joka taas seuraa tarkasti veressä olevan alkoholin määrää. Ilman luotettavaa testiä on vaikea arvioida, milloin rattiin voi taas tarttua alkoholin nauttimisen jälkeen. Syljen mittaus antaa tarkan ja luotettavan tuloksen, nopeasti.

Useat muut esimerkiksi keskiarvoihin perustuvat laskurit antavat epävarmoja tuloksia huomioimatta vaihtuvia seikkoja kuten fyysistä kuntoa, syömisiä tai aineenvaihduntaa.

Olutpostin testiryhmä testasi kohutun Promilless -testin ja totesi, että toimii! Katso yllä oleva video.

Suomalainen Promilless-alkoholitesti valloittaa Ruotsin

Suomen ja Ruotsin välillä vallitsee jatkuva Finnkampen-kamppailu. Yksi asia, mihin ystävällismielistä naapurikisailua ei saa ulottaa, on kansalaisten ajokunto. Enintään voidaan kisata siitä, missä maassa kuljettajat istuvat auton rattiin harvemmin siten, että ajokunto ei ole lain sallimissa rajoissa. Eikä tämä koske vain rakasta naapuriamme Ruotsia.

Alkoholia mittaaville Promilless-tuotteille on selvästi kansainvälistä kysyntää. Siksi oululainen Goodwiller Oy laajentaakin toimintaansa ulkomaille. Myynti on jo aloitettu Ruotsissa sekä pilottihankkeena viinimaa Italiassa. Olutmaista Saksaan, Tanskaan ja Puolaan ovat tunnustelut menossa. Myös Virossa on kiinnostusta tuotetta kohtaan. Suosittuja Promilless-testejä on tähän mennessä toimitettu markkinoille jo yli 400 000 kappaletta Suomessa, Ruotsissa ja Italiassa.

Ruotsissa Goodwiller Oy aloitti tuotemyynnin lokakuussa paikallisen kumppanin ja maahantuojan FindOut Diagnostic Ab:n kanssa. Promilless 0,2 ‰ -tuotetta on esitelty useilla messuilla ja kuluttajapalaute on ollut erittäin positiivista. Promilless-testiä pidetään kiinnostavana, kätevänä ja älykkäänä jokaisen autoilijan tarvitsemana ratkaisuna. Tuotetta myydään tällä hetkellä online-apteekeissa. Myyntikanavat ovat laajentumassa kivijalka-apteekkeihin, supermarketteihin, kioskeihin ja huoltoasemille ensi vuoden aikana. ”Jatkamme tuotteen tunnetuksi tekemistä esittelemällä sitä messuilla ja muissa tapahtumissa sekä lisäämällä jälleenmyyjiä”, kertoo FindOut Diagnosticin toimitusjohtaja Denise Luxenburg Stuifbergen.

”Tilastollisesti kattavien tutkimustemme mukaan valtaosa ruotsalaisista on vähintään kuullut kotikäyttöön tarkoitetuista alkoholitesteistä. Promilless-testistä kiinnostuneimpia ovat ne, jotka tuntevat alkoholitestejä ennestään. Alkoholitestien käyttö on Ruotsissa yleisempää kuin Suomessa.” kertoo Goodwiller Oy:n liiketoimintajohtaja Petteri Närä

Lähes puolet ruotsalaisista tutkimukseen vastanneista on joskus ollut epävarma omasta tai jonkun toisen ajokunnosta. Epävarmuus ajokunnosta selittyy alkoholin käytön arkipäiväistymisellä sekä Ruotsin alhaisella rattijuopumusrajalla. Suomessa ajokunnosta huolestuneita on vastaavasti lähes puolet tutkimuksiin vastanneista, mutta omaehtoinen testaaminen näyttää olevan vieraampaa. Tutkimuksien perusteella näemme Ruotsissa hyvin merkittävän myyntipotentiaalin.” Närä vakuuttaa.


Faktaosio:
Promilless-promilletestit pohjautuvat kansainvälisesti patentoituun ja yhteistyössä VTT:n kanssa kehitettyyn älypaperille painettuun biokemialliseen anturiin. Promilless-tuoteperheen tuotteet havaitsevat syljestä pienetkin alkoholipitoisuudet asetetut tuotekohtaiset raja-arvot huomioiden. Näin käyttäjiä voidaan tukea tilanteissa, joissa edellytetään alkoholin suhteen joko selkeää nollatoleranssia tai jotain säädettyä raja-arvoa.

Tällä hetkellä Suomessa on myynnissä Promilless Zero sekä 0,2 ‰:n raja-arvoa mittaava testi. Tuotteita on saatavilla laajasti mm. vähittäiskaupoista, Alkon myymälöistä ja apteekeista.