Hartwallin ilmastotavoite on puolittaa koko arvoketjun päästöt 2030 mennessä

Hartwallin ja sen emoyhtiön Royal Unibrew’n asettamat ilmastotavoitteet on hyväksytty Science Based Targets –aloitteen työryhmässä. Hartwallilla tänä kesänä käyttöön otettu biokaasulaitos mahdollistaa juomien tuotannon Lahdessa hiilineutraalisti, mikä on ollut merkittävä edistysaskel koko konsernille.

Yhdessä Royal Unibrew’n kanssa Hartwall on mukana Pariisin ilmastosopimukseen pohjautuvassa, kansainvälisesti arvostetussa Science Based Targets (SBT) –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on, että yritysten ilmastotavoitteet perustuvat tieteeseen ja synnyttävät merkittäviä päästövähennyksiä siten, ettei maapallon lämpötila nouse yli 1,5 astetta.

SBT-aloite on nyt hyväksynyt Royal Unibrew’n tavoitteet päästöjen vähentämiseksi. Royal Unibrew sitoutuu vähentämään suoria päästöjään ja energiaostoista syntyviä päästöjään 60 prosenttia. Lisäksi Hartwall ja Royal Unibrew ovat sitoutuneet puolittamaan koko arvoketjun päästöt vuoteen 2030 mennessä.

“Asettamiemme tavoitteiden ja tavoitteisiin pääsemiseksi listattujen toimien hyväksyntä SBT-aloitteessa on osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä”, sanoo Hartwallin laki- ja yritysvastuujohtaja Hanna Sivenius.

Saadaakseen virallisen tunnustuksen sitoutumisestaan SBT-aloitteeseen, yritysten tulee laskea hiilijalanjälkensä Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti ja kertoa ilmastotavoitteistaan ja niihin tähtäävistä toimistaan. Vertailukohtana laskelmissa käytetään vuoden 2019 päästöjä.

“Ei riitä, että ympäristöasiat on huomioitu oman tuotantomme osalta. Teemme tiiviisti yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa päästäksemme kunnianhimoisiin tavoitteisiimme. Jatkossa keskitymme entistä enemmän myös yhteistyökumppaneittemme osallistamiseen paremman huomisen luomisessa”, kertoo Sivenius.

Science Based Targets –hanketta valvovat ulkopuoliset ja puolueettomat toimijat, kuten YK ja WWF. Mukana hankkeessa on yhteensä yli 4000 yritystä ympäri maailman, joista noin puolet ovat saaneet vastuullisuustoimilleen SBT-toimikunnan hyväksynnän.

“On kunnia-asia tehdä vastuullisempia valintoja ja viitoittaa tietä myös muille toimijoille. Tänä vuonna käyttöönotettu biokaasulaitos mahdollistaa meille Lahdessa juomien hiilineutraalin tuotannon. Tämä innovatiivinen ratkaisu toivottavasti inspiroi myös muita tekemään kekseliäitä valintoja ilmaston parhaaksi”, Sivenius jatkaa.

Päästöjen puolittamiseksi koko arvoketjussa Hartwall keskittyy niin logistiikan päästöjen pienentämiseen kuin juomapakkausten ja kylmälaitteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Konsernitasolla suunnitelmat maanviljelyn aiheuttamien päästöjen pienentämiseksi ovat myös työn alla. Ne aiotaan toimittaa SBT-hankkeen hyväksyttäviksi vielä tämän vuoden aikana.

Katso lisää:

Hartwallin kiertotaloudelle perustuva biokaasulaitos avattu