Nokian Panimo pienentää hiilijalanjälkeään

Nokian Panimo tutkitutti Keisari Luomu Pils -oluensa hiilijalanjäljen loppuvuodesta 2019 osana laajempaa panos tustaan ekologisuuteen. Prosessissa selvitettiin käytettyjen raaka-aineiden päästökertoimet sekä kemikaalien, pakka- usmateriaalien, energian kulutuksen ja logistiikan osuudet hiilidioksidipäästöihin.

Olutposti haastatteli Nokian Panimon Talousjohtaja / Olutmestari Janne Paavolaa

Mitä päästöjen estäminen tarkoittaa käytännössä?

– Käytännössä olemme laskeneet ulkopuolisen toimijan kanssa tuotannossa muodostuneet kasvihuonekaasupäästöt ja arvioineet vuotuisen Luomu-oluen kokonaistuotannon. Vastaava määrä päästöoikeuksia on ostettu pois EU:n päästökauppamarkkinoilta. Tämä varmistaa että rajallinen määrä päästöoikeuksia vähenee markkinoilla ja päästökauppasektorilla toimivat yritykset joutuvat vähentämään päästöjään. Markkinoilta pois ostetut oikeudet eivät koskaan palaa takaisin markkinoille.

Teette tuotteen yhdessä CO2esto-yrityksen kanssa. Mikä se on?

-CO2esto on yritys, joka on VTT:n asiantuntijoiden perustama ja keskittyy kustannustehokkaisiin ilmastonmuutoksen hillintätoimiin. CO2estolla on ainutlaatuinen palvelu, joka toimii EU:n päästökauppajärjestelmän kautta. Palvelussa haluttu määrä päästöjä estetään ostamalla päästöoikeuksia pois EU:n suurimpien päästölähteiden käytöstä.

Miten tuote hinnoitellaan? Onko tuote kallis?

-Olemme hinnoitelleet hiilineutraaliuden tuotteeseen. Hinta ei eroa merkittävästi muista tuotteista hiilineutraaliuden takia. Tämä johtuu siitä, että olemme tehneet isosti töitä ilmastovastuullisuuden parantamiseksi tuotannossamme.

Nouseeko hinta, jos päästöoikeuden hinta nousee?

-Olemme estäneet suoraan vuosituotannon päästöt vuoden alussa ja tarkistamme laskentaa vuoden loppupuolella. Päästöoikeuden hinnassa ei ole odotettavissa niin suuria muutoksia, että niillä olisi merkittävää vaikutusta tuotteen hintaan.

Onko kaikilla mahdollisuus ostaa päästöoikeuksia?

-EU:n päästökauppaan osallistuminen vaatii maksullisen päästöoikeustilin, jolle päästöoikeuksia voi ostaa. Päästöoikeustilejä ja päästökauppaa valvoo Suomessa Energiavirasto. Jokaisella on mahdollisuus perustaa päästöoikeustili, mutta edullisemmin päästöoikeuksia voi ostaa pois markkinoilta CO2eston verkkopalvelun kautta osoitteesta https://co2esto.com/kauppa.

Miten varmistatte, että päästövaikutukset estetään varmasti?

– Päästöoikeuksista pidetään kirjanpitoa ja transaktiot ovat päästökauppajärjestelmässä jäljitettäviä. CO2esto käyttää ulkopuolista tilintarkastajaa, joka vahvistaa kirjanpidon oikeellisuuden.

Miten päästökauppaa valvotaan?

-Päästökauppaa ohjaa EU-laajuinen lainsäädäntö, jonka noudattamista valvoo komission lisäksi jokaisessa EU:n jäsenmaassa kansallinen viranomainen, Suomessa Energiavirasto. Jokaisesta päästökauppajärjestelmän transaktiosta, joita ovat mm. päästöoikeuksien ostot, myynnit ja mitätöinti, jää transaktiotunnus. Transaktiotunnus vastaa pankkijärjestelmässä olevaa tapahtumatunnusta, joka on jäljitettävissä.

Kuinka yleistä päästöoikeuksien ostaminen on kuluttajatuotteissa- ja palveluissa?

– Mahdollisuus hyvittää päästöt on yleistymässä, vaikka tällä hetkellä sen järjestääkin vasta yksittäiset yritykset. Nokian panimo ja CO2esto haluavat olla ensimmäisten joukossa laajentamassa ilmastoystävällisten tuotteiden joukkoa.

Olutpostin numerossa 1/2020 on artikkeli panimoiden ja tuotteiden hiilijalanjäljestä nimellä ”Itse tuoppini jäljet mä tunnen.” Olutposti -lehti on tilattavissa osoitteesta https://olutposti.fi/tilaa-olutposti ja takuulla hiilineutraali e-lehti luettavissa 20.2.2020 alkaen osoitteessa www.lehtiluukku.fi/lehti/olutposti