Momentin Group vahvistaa johtoaan

Nimityksellä halutaan vahvistaa konsernin johtoa ja osaamista sekä varmistaa riittävät resurssit matkalla kohti nykyisten viiden vuoden strategioiden toteutumista.

Ravintola- ja juoma-aloilla toimiva Momentin Group Oy on nimittänyt diplomi-insinööri Antti Roihan, 40, konsernin toimitusjohtajaksi 4.9.2023 alkaen. Roihalla on laaja kokemus mm. rahoitusalalta sekä taloushallinnon ja liiketoiminnan kehitystehtävistä ravintola- ja hospitality-aloilla esim. Royal Ravintolat Oy:ssä ja NoHo Partners -konsernissa.

Antti Roiha

Roiha on jo muutaman vuoden ajan toiminut osa-aikaisesti Momentin Group -konsernissa yksittäisten projektien ja kehityshankkeiden parissa. Syyskuusta alkaen hän työskentelee konsernin operatiivisten liiketoimintayhtiöiden ja johtoryhmän esimiehenä sekä konserniin kuuluvien Mallaskoski Oy:n ja Momentin Restaurants Oy:n toimitusjohtajana. Mallaskosken panimolla ja ravintolayhtiö Momentin Restaurantsilla ei ole tällä hetkellä nimettyä toimitusjohtajaa.

Muiden konserniyhtiöiden eli maahantuontiyhtiö Brew Seeker Oy:n sekä Baltian tytäryhtiöiden toimitusjohtajuudet säilyvät nykyisellään. Baltiassa konserniin kuuluvat maahantuontia harjoittavat Momentin-yhtiöt Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä Virossa toimiva juomien vähittäis- ja verkkokauppaketju eDrinks.

”Antti Roihan nimityksellä haluamme vahvistaa konsernin johtoa ja osaamista sekä varmistaa, että meillä on riittävät resurssit matkallamme kohti nykyisten viiden vuoden strategioiden toteutumista. Antti tuo Momentin Groupiin uutta virtaa ja näkemystä, joiden avulla pystymme paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin kaikissa konsernin yrityksissä”, toteaa Momentin-konsernin omistaja Teemu Lehto, jonka rooli muuttuu samassa yhteydessä selkeämmin konsernin hallituksen puheenjohtajaksi.

”Olen erittäin kiitollinen Teemun osoittamasta luottamuksesta. Tunnen Momentin-perheen jo entuudestaan varsin hyvin. Siten tiedän, miten hienosta ja ainutlaatuisesta joukosta historiaa, liiketoimintoja sekä ennen kaikkea ihmisiä tämä perhe on”, Roiha kiittää.

Roiha tähdentää, että yhtiöiden osakkaiden ja avainhenkilöiden jatkaessa nykyisellään sekä Teemu Lehdon merkittävä rooli hallituksen puheenjohtajana takaavat yrityksen hienon tarinan positiivisen pysyvyyden.

”Samalla uskon, että voin tulevassa roolissani tukea myös muutosta sekä edistää uudistuksia, joiden myötävaikutuksella Momentin-konserni rohkeasti tavoittelee kannattavan kasvun vuosikymmeniä tulevaisuudessakin”, Roiha sanoo.

Momentin Group Oy on suomalaisomisteinen konserni, jonka toimialoihin kuuluvat laadukkaiden alkoholijuomien maahantuonti ja myynti, ravintolatoiminta, panimotoiminta, juomien vähittäiskauppa ja kiinteistöala. Konserniin kuuluvat 12 ravintolaa pääkaupunkiseudulla omistava Momentin Restaurants Oy, Suomen vanhimpiin pienpanimoihin lukeutuva Mallaskosken Panimo, sekä premium juomien maahantuontiin keskittynyt Brew Seeker Oy Suomessa.

Momentin Groupilla on jokaisessa kolmessa Baltian maassa laatujuomien maahantuonti- ja jakelutoimintaa Momentin Eesti, Momentin Latvia ja Momentin Lietuva -nimillä, sekä näiden lisäksi eDrinks-juomakauppaketju. Lisäksi Momentin Group on mukana vähemmistöomistajana mm. Servaali Oy:ssä ja Vanajanlinna Groupissa.

Yrityksen vahvan osaamisen pohjana toimii 30 vuoden kokemus juomatuotteiden parista ja ravintola-alalta. Olemme mukana niissä elämän hetkissä, jotka muistetaan.

Lehdon perheen omistaman Momentin Groupin palveluksessa on 150 alaansa omistautunutta asiantuntijaa. Konsernin liikevaihto on vuonna 2023 yhteensä noin 25 miljoonaa euroa.

Teemu Lehto ja 30 vuoden menestystarina nimeltään Momentin Group