Olvi hyödyntää syntyvän hiilidioksidin

Olvin Iisalmen panimo siirtyy hyödyntämään toiminnassa syntyvän hiilidioksidin tuotteiden valmistuksessa.

Olvi on ottanut käyttöön hiilidioksidin talteenotto- ja puhdistuslaitteiston, jolla kerätään ja puhdistetaan hiilidioksidia tuotantokäyttöön. Oluen ja viinin käymisprosessissa muodostuu huomattavia määriä hiilidioksidia. Menneen talven aikana Olvi on rakentanut viimeisintä keräys- ja puhdistustekniikkaa hyödyntävän hiilidioksidin talteenottolaitteiston. Laitteistolla kerättyä ja puhdistettua hiilidioksidia tullaan hyödyntämään kaikkien Iisalmessa valmistettujen tuotteiden valmistuksessa. Talteen otettu hiilidioksidi korvaa ostettavaa hiilidioksidia ja vähentää näin myös tehtaalle tulevien materiaalien kuljetuksesta syntyvää ympäristökuormitusta.

laite

ECO2BREW 2.0. Laitteiston toimittaa Pentair – Union Engineering, Tanska

”Olemme odottaneet pääsevämme hyödyntämään tuotannossa syntyvää hiilidioksidia. Uusimman tekniikan ansiosta talteenottolaitteisto on hyvin ympäristöystävällinen, eikä esimerkiksi hiilidioksidin puhdistusprosessi nosta kokonaisvedenkulutustamme. Tuotantomäärien kasvu teki investoinnista ajankohtaisen”, kertoo Olvi Oyj:n yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling.

Olvin panimo on hiilineutraali vuonna 2023. Työtä hiilineutraaliuden kehittämiseksi jatketaan arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä. Hiilidioksidin talteenotto tukee osaltaan tätä tavoitetta vähentämällä materiaalikuljetuksien määrää. Hiilidioksidin talteenottoa laajennetaan myöhemmin muualle tuotantoon, jolloin saavutettavat hyödyt moninkertaistuvat.

Lähde ja kuvat: Olvi