Olvi sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

Olvi-konserni jäseneksi kansainväliseen Science Based Targets -aloitteeseen.

Olvi-konserni sitoutunut asettamaan kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat Science Based targets (SBTi) päästövähennystavoitteet. Tavoitteilla rajoitetaan ilmaston lämpeneminen 1,5 °C asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tällä varmistetaan, että Olvi-konsernin pitkään jatkunut ympäristötyö on ilmaston kannalta riittävän vaikuttavaa.

pelto

”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillitseminen on tärkeää. Haluamme olla osaltamme mukana vähentämässä ilmastopäästöjä sekä omassa toiminnassamme että arvoketjussa”, kertoo Olvi Oyj:n yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling.

Olvi-konsernissa on tehty jo paljon toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Olvi on lisännyt esimerkiksi uusiutuvan energian ratkaisuja niin sähkössä kuin lämpöenergian ja höyryn tuotannossa tuotantolaitoksissaan.

tölkitys

Osana päästövähennystavoitteita Olvi-konserni nollaa oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöt, tavoitteeksi on asetettu vuosi 2030. Lisäksi Olvi päivittää nykyistä tavoitetta arvoketjun päästöjen vähentämiseksi riittävän vaikuttavaksi. Tällä hetkellä koko arvoketjun päästöjen osalta tavoitteena on kokonaispäästöjen vähentäminen 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 päästöihin verrattuna.

”Ostetut materiaalit ja logistiikka ovat Olvi-konsernin merkittävimmät päästölähteet, joten yhteistyö arvoketjun kanssa on erittäin tärkeää päästövähennysten saavuttamiseksi”, kertoo Hortling.

Työ tavoitteiden asettamiseksi on jo alkanut, ja Olvi lähettää tavoitteet hyväksyttäväksi SBTi:lle syksyllä 2023. Tavoitteita asetettaessa tarkastellaan nykyisiä päästövähennystavoitteita verrattuna tieteelliseen tutkimukseen. Jatkossa päästövähennystavoitteista ja työn etenemisestä raportoidaan säännöllisesti muun muassa vuosiraportissa. Tämä antaa asiakkaille, sijoittajille ja muille sidosryhmille hyvän mahdollisuuden seurata konsernin työtä ympäristön hyväksi.

Lähde ja kuvat: Olvi