hartwall mainos
hartwall mainos

Saimaan Juomatehdas hoputtaa mukaan ympäristötalkoisiin

Saimaan Juomatehtaan oluet syntyvät jatkossa omaa aurinkovoimalaa ja EKOenergiaa hyödyntäen.

Vastuunsa tuntevat teollisuuslaitokset kautta maailman kehittävät prosessejaan koko ajan ympäristöystävällisempään suuntaan. Energian tuotanto on tässä avainasemassa, ja useat yritykset ovat kertoneet siirtyvänsä käyttämään uusiutuvia energialähteitä.

Ilmastonmuutos ei odota, niinpä Saimaan Juomatehdas on siirtynyt sanoista tekoihin ja valmistaa palkitut pienpanimojuomansa aiemmin käyttöön otetun EKOenergian lisäksi panimon lähellä tuotetulla aurinkoenergialla. Panimo toivoo esimerkkinsä kannustavan myös muita yrityksiä käytännön toimiin.

Saimaan Juomatehdas on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja haluaa toimia suunnannäyttäjänä ympäristön huomioon ottamisessa. Vuoden 2016 kesäkuussa Saimaan Juomatehdas otti ensimmäisenä panimona maailmassa käyttöön EKOenergia-sertifioidun sähkön.

Tänä syksynä tuli aika ottaa seuraava askel vastuullisuustyössä, kun panimon pitkäaikainen yhteistyökumppani Etelä-Savon Energia sai valmiiksi huippumodernin aurinkovoimalan panimon läheisyyteen Mikkeliin. Solmitun yhteistyösopimuksen myötä Saimaan Juomatehdas käyttää jatkossa kaiken Sun Mikkeli -nimellä toimivan aurinkovoimalan tuottaman sähkön tuotannossaan.

Parin kilometrin päähän panimosta noussut Sun Mikkeli on kokonaisuus, jossa kestävän kehityksen periaatteisiin yhdistyy hyväntekeväisyys. Voimalan rakentamisessa on hyödynnetty kierrätettyjä materiaaleja, kuten VR:n käytöstä poistettuja betoniratapölkkyjä. EKOenergia-sertifioidun energian tuottamisen lisäksi voimala tukee useita hyväntekeväisyyskohteita. Sun Mikkelin tuotot käytetään seuraavien 20 vuoden ajan lyhentämättöminä lasten, nuorten, veteraanien ja saimaannorppien hyväksi.

Uusiutuvan energian rooli merkittävä – kaikki mukaan!

Aurinkoenergian käytön mahdollisuuksia Suomessa pitkään tutkineen Lappeenrannan teknillisen yliopiston mukaan jopa kaksi kolmasosaa päivittäisestä energiantarpeesta tullaan jo piankin saamaan suoraan uusiutuvista energialähteistä. Tässä kokonaisuudessa aurinkoenergia on merkittävässä roolissa.

Yliopiston mukaan Suomessa on aurinkoenergian tuottamiseen yhtä hyvät mahdollisuudet kuin Keski-Euroopassa, jossa ollaan jo pitkällä aurinkoenergian hyödyntämisessä.

Saimaan Juomatehdas kannustaa muitakin siirtymään sanoista tekoihin. Toimitusjohtaja Jussi Laukkanen pitää Saimaan Juomatehtaan ja Etelä-Savon Energian sopimusta Sun Mikkelin aurinkoenergian käytöstä upeana esimerkkinä sekä paikallisesta yhteistyöstä että yritysten vastuun toteutumisesta tulevia sukupolvia kohtaan.

Laukkasen mukaan Saimaan Juomatehtaan oli helppoa siirtyä käyttämään lähellä tuotettua energiaa.

– Yrityksen sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin ohjaa valintojamme, joten siirtyminen käyttämään paikallista vihreää energiaa oli meille luonnollinen ratkaisu, Laukkanen sanoo.

Laukkanen näkisi mielellään myös muiden toimijoiden siirtyvän jo sanoista tekoihin:

– On ilman muuta tärkeää, että useampi iso panimo on sitoutunut siirtymään ekologisesti kestävästi tuotettuun energiaan tulevaisuudessa. Olisi toivottavaa, että käytännön toimenpiteitä nähtäisiin jo tällä vuosikymmenellä. Saimaan Juomatehtaan puolesta voin luvata, että vastuullisuustoimemme jatkuvat. Haluamme jatkossakin kehittää toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, sekä osoittaa esimerkillämme yrityksille toimialasta riippumatta, kuinka helppoa ympäristön huomioonottaminen ja yhteisestä tulevaisuudestamme huolehtiminen voi olla.