Bilendi kysyi tuhannelta suomalaiselta oluen juonnista ja pienpanimoista

Hieman alle 90 % täysi-ikäisistä suomalaisista juo alkoholipitoisia juomia edes joskus ja yli puolet suomalaisista juo olutta ainakin kerran kuukaudessa.

Laitilan Kukko-olut oli tänäkin vuonna tunnetuin ”pienpanimo”-olut ja parhaimmaksi panimoksi  arvioitiin Fat Lizard. Oluen juonnin useus vaikuttaisi jakavan väestön aika tasaisesti. Hieman yli neljäsosa (29 %) juo olutta vähintään viikoittain, neljäsosa juo sitä vähintään kuukausittain, jälleen neljäsosa harvemmin ja noin viidesosa (21 %) ei juo olutta koskaan. Miehet juomat olutta selkeästi useammin kuin naiset, mutta iällä sen sijaan ei vaikuta olevan niin suurta merkitystä juontiuseuteen
täysikäisten suomalaisten joukossa. Alin tuloluokka (alle 20K euroa vuodessa ansaitsevat) juovat vastausten perusteella olutta harvemmin kuin paremmin ansaitsevat.

tölkkejä

Kun kysyimme alkoholin juonnista yleensä (muukin kuin olut), hieman alle 90 % täysi-ikäisistä suomalaisista ilmoitti juovansa alkoholipitoisia juomia edes joskus. Nuoret (alle 34 vuotiaat) juovat todennäköisemmin alkoholipitoisia juomia edes joskus kuin sitä vanhemmat. Yli 65 vuotiaiden joukossa, alkoholia juovien osuus on tippunut 80 %:iin, joka toki silti on suurin osa siitäkin ikäluokasta. Myös perheellisten joukossa (joko puolison kanssa asuvat tai yksinhuoltajat) joivat selkeästi muita todennäköisemmin edes joskus alkoholia (91 %), vanhempien luona asuvien täysikäisten joukko joi kaikkein epätodennäköisimmin edes joskus (76 %)

Myös terveydentilalla vaikuttaisi olevan jonkinlainen merkitys alkoholinjuontiin. Vastaajat, joilla oli diagnosoitu jokin hoitoa vaativa pitkäaikainen sairaus, joivat selkeästi epätodennäköisemin alkoholijuomia edes joskus (84 % vs. 92 %). Ostoksissaan suomalaiset suosivat keskimäärin selkeästi alle 2,5 euron kappalehinnan tuotteita. Varsinkin miehille tämä hintaluokka on suosituin. Naiset suosivat hieman miehiä enemmän 1,5-3,49 euron hintaluokan oluita.

Kun suomalaisia pyydettiin nimeämään pienpanimoita (spontaani tunnettuus) oli Laitilan
Kukko selkeästi tunnetuin olut/Panimo. Nokian Panimo ja Pyynikin panimo tulivat perässä
seuraavina. Samat panimot saivat samat sijat myös autetussa tunnettuudessa. Malmgård yhdistettiin useimmiten termiin ”Laadukas” ja ”Puhtaat raaka-aineet”, kun taas Lappeenrannassa kotiaan pitävä Tuju miellettiin useimmiten ”Aidoksi”. Laitilan Kukko oli tänäkin vuonna selkeästi parhaiten hintansa arvoiseksi Suomalaiset mieltävät kotimaiset pienpanimo-oluet varsinkin laadukkaiksi, aidoiksi ja niiden olevan hintansa arvoisia.

Tutkimus tehtiin Bilendin hallinnoimassa M3 Panelissa. Otos kerättiin kuukausittain toteutettavassa Omnibus -tutkimuksessa 9-22.05.2023, johon osallistui tuhat 18-75-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen otos kiintiöitiin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan kansallisesti edustavaksi.
Bilendi on yksi Euroopan suurimmista online -tiedonkeruun tarjoajista ja se hallinnoi omia tutkimuspaneeleja 13 Euroopan maassa.

Lähde: Bilendi