Hovioikeus on antanut tammikuussa 2023 päätöksen nk. Vironviina-tapauksessa, kertoen tiedotteessaan, että on yksimielisesti hylännyt syytteen törkeästä alkoholirikoksesta. Hovioikeus katsoi, ettei alkoholijuomien maahantuonti sellaisenaan ollut alkoholilainsäädännön vastaista. Laista ei hovioikeuden mukaan myöskään käynyt rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla ilmi, että alkoholijuomien myynti niin sanottuna etämyyntinä ulkomailta ostajille Suomeen olisi kiellettyä ja rangaistavaa.

Nyt vapauttavan päätöksen hovissa saanut nk. Vironviina-case  kaatui viime vuonna jo käräjäoikeudessakin. Tapauksessa ydinkysymys on ollut, että onko siinä kyse etämyynnistä vai etäostosta, kun alkoholin ostaja antoi valtuutuksen järjestää kuljetuksen erillisen kuljetusliikkeen kautta Suomeen. Asianomistajana on ollut verohallinto, jonka tavoitteena on ollut osoittaa teko etämyynniksi ja näin myyjä verovelvolliseksi Suomeen.

Tapauksessa on ollut kaksi irrallista kysymystä, mahdollinen alkoholirikos ja verorikos. Vironviina-casessa nimittäin kukaan ei ollut maksanut veroja. Ennen hovioikeuden tuomiota spekuloitiin, että voidaanko tapaus katsoa niin, että kyse on etäostosta ja ostajien olisi pitänyt hoitaa verot, tai sitten se on etämyyntiä ja syytetyn yhtiö on verovelvollinen. Sivujuonteena on ollut myös, että jos todetaan hovioikeudessa Vironviina-tapaus etämyynniksi, saadaan tuomioistuinratkaisu, joka osoittaisi etämyynnin kielletyksi tilanteessa, jossa myyjäyhtiö ei itse kuljeta myytyä alkoholia. Näin on tehty nk. Alkotaxi-casessa, johon on viranomaisten puolelta vedottu etämyyntikieltotulkinnoissa.

Nyt hovioikeus on todennut vapauttavan tuomion alkoholirikoksen osalta. Tuomio ei ole lainvoimainen ja mitä luultavimmin tapaus menee korkeimpaan oikeuteen, koska tästä voidaan hakea ennakkotapausta etämyynnistä.

Hovioikeus kertoo samassa tiedotteessa, että verorikoksen osalta vastaaja on tuomittu törkeästä veropetoksesta.

Lähde: Hovioikeuden tiedote, grafiikka Oskari Sarkima

Etämyynnin koukerot – neljän tapauksen suora