Etämyynnin koukerot – neljän tapauksen suora

Alkoholin etämyynti ja siihen liittyvät lakikiemurat ovat nousseet puheenaiheeksi korona-aikana, vaikka toki asiaa on käsitelty jo aiemminkin. Alkuun voi todeta, että alkoholin etämyynnillä tarkoitetaan sitä, että yritys saa myydä alkoholia kolmannen osapuolen kuljettamana kuluttajalle, vaikka kotiovelle asti. Etämyynti on eri asia kuin nettikauppa – jo nyt pienpanimot voivat myydä tuotteitaan netissä, asiakas tilaa haluamansa tuotemäärän, mutta joutuu itse hakemaan ne paikan päältä panimon tiloista. Lisäksi voisi sanoa, että Suomen laki ei varsinaisesti kiellä etämyyntiä, mutta lakia voidaan tulkita hyvinkin eri lailla viranomaisten puolelta.

Tämän vuoden loppupuolella käsitellään montaa tapausta, jotka liittyvät etämyynnin lakikiemuroiden saloihin tavalla tai toisella. Näitä ovat EU-Pilot -menettely liittyen alkoholin luovutukseen etämyynnin jälkeen, Valviran tutkintapyyntö eräitä alkoholiyrityksiä kohtaan, nk.Vironviina-case ja etämyynti-lakialoite.

Paljon mediassakin uutisoitu EU Pilot-menettely koskien alkoholin luovutusta etämyynnin jälkeen, nytkähtää luultavimmin eteenpäin loppuvuodesta. Kyseessähän on Euroopan Komission Pilot-menettely, jolla voidaan nostaa esiin laittomia epäkohtia EU:ssa. Muistettava on, ettei menettely ei ole tuomioistuimen veroinen ja EU:lla on oikeus itse määritellä, mistä tapauksista se aloittaa menettelyn. EU Pilot on rikkomusmenettelyä edeltävä dialogi jäsenvaltion kanssa. Itse rikkomusmenettely on virallinen ja viime kädessä rikkomuskanteeseen (eli EU-tuomioistuimen käsittelyyn) johtava menettely. Rikkomusmenettely käynnistetään, kun komissio tietää voittavansa.

Suomen etämyyntitapaus on käynnistynyt yksityishenkilön kantelusta EU:hun. Etämyynnin EU-Pilot -kysymyksiä ja Suomen vastauksia siihen on usein tulkittu hieman puutteellisesti. Ydin asian käsittelyssä on nimenomaan alkoholin luovutus netti(etä)myynnin jälkeen, ei niinkään myynti. Pilot-menettelyssä ei siis sinänsä selvitetä kotimaisten pienpanimoiden etämyyntiä vaan rajat ylittävää etämyyntiä, koska tavaroiden vapaan liikkuvuuden rikkominen edellyttää rajat ylittävää vaikutusta. Eri kysymys on sitten se, mihin Pilot-menettelyn lopputulema rajat ylittävästä etämyynnistä käytännössä johtaa kotimaisen etämyynnin osalta.

Joka tapauksessa, Suomen 29.4.2021 antamaa vastausta EU Pilot -menettelyssä ei ole vielä käsitelty tai käsitellään parastaikaa. Sen jälkeen komissiolla on useita vaihtoehtoja, sen mukaan, miten siellä tulkitaan asiaa: Suomelle voi tulla lisäkysymyksiä aiheesta. Tai sitten aloitetaan virallinen rikkomusmenettely, jolloin Suomelle annetaan pari kuukautta aikaa korjata asia tai sitten voidaan viedä Suomi EU-tuomioistuimeen. Toki voi myös olla, että komissio lopettaa Pilot-menettelyn ilman mitään toimenpiteitä. Jännityksellä siis odotamme, miten käy.

Toinen tapaus, joka liittyy etämyyntiin, on Valviran tutkintapyyntö tiettyjä alkoholiyrityksiä kohtaan syyskuussa 2020. Esitutkinta on edelleen käynnissä osassa yrityksiä, ja osan kohdalla esitutkinta lopetettiin viime keväällä. Kun ja jos esitutkinta valmistuu, se menee syyttäjälle syyteharkintaan ja jos syytteitä asiassa nostetaan, ne menevät käräjäoikeuteen. Oletettavasti tässä on tarkoituksena yrittää hankkia tuomioistuimesta sellainen ratkaisu, että etämyynti olisi kiellettyä, kun kolmas osapuoli kuljettaa alkoholijuomat ulkomailta. Valviran esitutkintapyynnön mukaan Valvira on hankkinut verohallinnosta listan kaikista yrityksistä, joilla on rekisteröity veroedustaja etämyyntiin, ja tehnyt näistä ulkomaisista yhtiöistä tutkintapyynnön poliisille, josta se siirrettiin Tullille. Veronmaksussa siis ei näissä tapauksissa ole mitään epäselvää; myyjät ovat maksaneet kaikki lainmukaiset verot Suomeen. Eli kyse on kuljetuksesta.  Tässä mielenkiintoista on se, että samaan aikaan tämän tutkinnan kanssa on käynnissä jo mainittu EU-Pilot-menettely. Jos syyttäjä tekee syyttämispäätöksen ja heti sen jälkeen todetaan EU-Pilot- tapauksessa, että asia onkin sallittua, se on hieman noloa syyttäjälle. Voidaankin spekuloida, että tässä tapauksessa saatetaan seurata tarkkaan EU-Pilot-menettelyä ennen ratkaisun antamista.

Kolmas etämyyntiin liittyvä tapaus on Vironviina- case, joka kaatui viime vuonna käräjäoikeudessa ja on nyt menossa loppuvuodesta hovioikeuteen. Tässä tapauksessa ydinkysymys on, että onko kyse etämyynnistä vai etäostosta, kun alkoholin ostaja antoi valtuutuksen järjestää kuljetuksen erillisen kuljetusliikkeen kautta Suomeen. Asianomistajana on verohallinto, jonka tavoitteena on osoittaa teko etämyynniksi ja näin myyjä verovelvolliseksi Suomeen.  Tässä tapauksessa on kaksi irrallista kysymystä, mahdollinen alkoholirikos ja verorikos. Vironviina-casessa nimittäin kukaan ei ole maksanut veroja. Joten lopputulemana voi olla, että asia on etäostoa ja ostajien olisi pitänyt hoitaa verot, tai sitten asia todetaan etämyynniksi ja syytetyn yhtiö on verovelvollinen. Sehän voi tulla etämyynnistä verovelvolliseksi siitäkin huolimatta, vaikka hovioikeus katsoisi itse etämyynnin lailliseksi. Sivujuonteena tässä on myös se, että jos todetaan hovioikeudessa asia etämyynniksi, saadaan tuomioistuinratkaisu, joka osoittaisi etämyynnin kielletyksi tilanteessa, jossa myyjäyhtiö ei itse kuljeta myytyä alkoholia. Näin on tehty nk. Alkotaxi-casessa, johon on viranomaisten puolelta vedottu etämyyntikieltotulkinnoissa.

Nämä kaikki kolme tapausta liittyvät toisiinsa siten, että yhdestä voi tulla ennakkotapaus, jota voidaan käyttää toisen tulkinnassa. Ajallisesti näyttää siltä, että Valviran tutkintapyyntö on puristuksissa EU-Pilot-menettelyn ja Vironviina-casen välissä. EU-Pilot-menettelyllähän ei suoranaisesti ole vaikutusta Suomen lakiin, vaan siitä pitää sitten nostaa erikseen kanne EU-tuomioistuimeen. Vironviina-case taas voi vaikuttaa suoremmin, siitä voidaan yrittää saada ennakkotapausta, mitä voi sitten soveltaa muihin. Mielenkiintoista on, että komissio on myös tietoinen ainakin Valviran tutkintapyynnöstä ja tietysti Tulli ja asian syyttäjä ovat tietoisia EU-Pilot -menettelystä.

Lopuksi, etämyynti -asiaan liittyy lisäksi kansanedustaja (vas) Jari Myllykosken lakialoite keväältä 2020, missä pienpanimot saisivat tilapäisesti oikeuden etämyydä oluitaan. Lakialoite on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka sai 17.2.2021 Sosiaali- ja Terveysministeriön Ismo Tuomisen laatiman asiantuntijalausunnon. Lakialoitteesta ei ole kuulunut mitään, ja voi olla että nyt pandemian pikkuhiljaa hellitettyä, se hautautuu ja raukeaa seuraavien eduskuntavaalien yhteydessä keväällä 2023. Tällöin myös Tuomisen lausunto tulee julkiseksi.

Etämyynnin kiemurat ovat siis hyvin sotkussa. Jännityksellä odotamme, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Lähteet: Valviran lausunnot (EU-Pilot-menettely, Vironviina esitutkinta), EU:n sähkökauppadirektiivi, alkoholilaki, haastattelu Rikhard Sjöberg

Kuvitus: Oskari Sarkima

Katso uusimmasta Olutposti-lehdestä selvitys etämyynnin outouksista!