Olutslangilla yhteisöllisyyttä ja työtehokkuuta

Jokaiselle ammattikunnalla ja harrastusyhteisöllä on oma slanginsa, jolla pidetään yllä yhteisöllisyyttä ja tuodaan työpäiviin tai harrastukseen huumoria. Oluen ympärillä pyörivä slangi jakaantuu kolmeen eri osaan: ammattimaiseen panimoslangiin, harrastajien omaan slangiin ja (olut)ravintolan henkilökunnan slangiin.

Panimoslangi on ammattilaisten käyttämää työkieltä, jolle on tyypillistä usein vieraasta kielestä tehdyt väännökset mm. tuotantovälineistä ja prosesseista. Vieraskielisen sanan väännös leviää usein helposti, jos se on suomalaiseen suuhumme sopiva, helppo ja nopea lausua, koska ammatislangin pitää olla tehokasta ja lyhyttä, sujuvoittaahan se näin työtä. Tärkeää työnteon kannalta on myös se, että uudetkin työntekijät ajetaan pian sisään oman panimon slangiin, koska sillä voidaan ilmaista pitkääkin selitystä vaativat asiat lyhyemmin. Parhaimmillaan panimoslangi selkeyttää työntekoa, mutta jos joku jää slangisanojen merkityksen ulkopuolelle, työteko voi jopa keskeytyä.

Varsinkin pienpanimokieli on voimakkaasti englantilaisten panimoprosessien. raaka-aineiden ja laitteiden värittämää, joten suurin osa panimoslangista onkin englantilaislähtöistä. Panimoslangi tulee kuitenkin erottaa virallisesta ammattitermistöstä, joka muuttuu hitaammin ja on koko ammattikunnan käyttämää. Panimon oma slangi on käyttäjilleen yhteisöllisyyden lisäksi työväline, ja sen onkin tärkeä omaksua.

Kotioluentekijöiden käyttämä sisäinen kieli mukailee panimoslangia, ovathan välineet, prosessit ja raaka-aineet suunnilleen samanlaisia. Kotiolutpuolella kuitenkin havaitsee enemmän myös itse oluen maistamiseen ja oluttyyleihin liittyviä ilmaisua, koska ne liittyvät nimenomaan olutharrastuksen nauttimispuoleen. Nämä slangitermit ovat usein erilaisia kuin panimon käyttämä slangi ja ne viittaavat kotioluentekijöiden kuluttajataustaan.

Maistamiseen ja arviointiin liittyviä slangisanoja on myös olutharrastajien piirissä, ja ne ovat yleisemmin väännöksiä suomen kielisistä sanoista. Näissä slangisanoissa korostuu tehokkuutta enemmän leikkisyys ja huumori. Olutharrastajien slangi muuttuu myös nopeammin kuin oluentekijöiden ammattitermistö, koska käsitteetkin voivat muuttua nopeammin. Tämä slangi on nimenomaan puhekieltä, joka muuttuu koko ajan, joten sen määrittäminen on vaikeaa. Harrastajan slangilla saadaan vahvistettua harrastuksen sisäistä yhteisöllisyyttä, mikä tuottaa mielihyvää ryhmän jäsenille.

(Olut)ravintolan henkilökunnalla slangi on samalla lailla työväline kuin panimotyöntekijöillekin, ja olutslangiin sekoittuukin ravintola-alan oma kieli. Alan termit liittyvät pitkälti oluen tarjoiluun ja oluttyyleihin sekä yleisemmin oluttietouteen.

Lopuksi, oma lukunsa on tietysti panna-verbin erilaiset versiot, missä leikitellään panna-sanan eri merkityksillä. Panna olutta -on vakiintunut sanapari, ja koska panna on slangisana sukupuoliyhteydelle, olutslangissa näkee paljon viitteitä tämän verbin kaksoismerkitykselle. Luulisi, että tämä vitsi on jo vanhentunut, mutta edelleen se tarjoilee hauskoja hetkiä olutväelle.

Sekä olutalalla että sitä harrastaessa on hyötyä olutslangin osaamisesta. Katso uusimmasta Olutposti-lehdestä olutslangi-opas!