Panimoliitto: EU:ssa tekeillä oleva pakkaus- ja pakkausjäteasetus pohjautuu virheellisiin näkemyksiin

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton mukaan EU:ssa tekeillä oleva pakkaus- ja pakkausjäteasetus pohjautuu virheellisiin näkemyksiin jätemäärän kasvusta. Panimoalan ympäristötaseen mukaan panimoiden tuottama jätemäärä ei ole kasvussa.


EU suunnittelee uutta pakkausasetusta kierrätyksen lisäämiseksi ja jätemäärän vähentämiseksi. Uusi asetus perustuu siihen, että pakkaukset käytettäisiin uudelleen sellaisenaan eli pakkaukset kiertäisivät kuluttajalta takaisin panimoihin uudelleentäytettäviksi. EU:n sisällä eri maissa pakkausten kierrätys ja niiden hyödyntäminen uudelleen vaihtelee voimakkaasti. Suomessa pantilliset juomapakkaukset kiertävät raaka-aineena. Pakkaukset litistetään tai murskataan ja raaka-aine hyödynnetään uusina pakkauksina tai muina tuotteina.

Suomalainen panimoala on vuosien ajan investoinut merkittävästi pakkausten kierrättämiseen ja luonut yhdessä kaupan kanssa pantillisten juomapakkausten kierrätysjärjestelmän. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton mukaan nykyinen malli on toimiva, sillä suurin osa materiaalista saadaan takaisin kiertoon. Pullot ja tölkit kiertävät Suomessa yli 90 prosenttisesti. Juomapakkausten kierrätys onkin Suomessa maailman huippuluokkaa.

EU:ssa uutta pakkauksia ja pakkausjätettä koskevaa asetusta perustellaan sillä, että ilman muutoksia pakkausjätteen määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä muovin osalta 46 % ja kaiken jätteen osalta 19 %. Asetuksessa lähdetään siitä, että kaikki pakkausmateriaalit ovat jätettä eli myös materiaalina kiertävät pantilliset juomapakkaukset.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on seurannut materiaalien kiertoa ja jätteiden muodostumista useiden vuosien ajan. Liiton koostaman ympäristötaseen mukaan kymmenessä vuodessa energiajätteen määrä on vähentynyt lähes 42 prosenttia, eikä sekajätettä ole nykyään juuri lainkaan. Taseessa ovat mukana Hartwall, Olvi ja Sinebrychoff, jotka muodostavat yhdessä ylivoimaisesti suurimman osan juomavolyymista Suomessa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikkien pakkausmateriaalien kuten pullojen, tölkkien ja niitä ympäröivien muovikääreiden tai pahvilaatikoiden käyttö yhteenlaskettuna on laskenut. Muovipullojen ja alumiinitölkkien käyttö on ollut melko tasaista, eikä pakkausjätteen määrä ole kasvamassa EU:n kaavailemalla tavalla. Jos EU:n kaavailema pakkausasetus toteutuu, Suomessa joudutaan järjestämään kierrätys uudella tavalla, joka vaatii huomattavia kustannuksia. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen kummastelee, miksi suomalaisen panimoalan pitäisi maksaa satojen miljoonien eurojen lasku, vaikka pantillisten juomapakkausten kierrätys toimii meillä erinomaisesti, emmekä ole kasvattaneet jätemäärää.

Panimoliiton Tj Tuula Loikkanen

Juuri julkaistun Package Heroes -tutkimushankkeen politiikkasuosituksen mukaan pakkausten uudelleenkäytön ympäristö- ja taloudelliset vaikutukset saadaan parhaiten optimoitua ja kuluttajia kannustavia toimintamalleja luotua kehittämällä uudelleenkäyttöä yhteistyössä arvoketjun toimijoiden kanssa. Suosituksissa korostetaan eri ratkaisumallien taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten määrittämistä ja seuraamista kehittämistyön kuluessa.

”Komission olisi pitänyt aivan ensiksi arvioida muutosten ympäristö- ja muut vaikutukset. Nyt on vain umpimähkään asetettu kaikki toimijat ja eri maat lähtökohdista piittaamatta samaan muottiin. Varmaa on, että pakkausten kuljettaminen uudelleentäytettäviksi ja pestäviksi panimoihin lisää hiilidioksidipäästöjä, energiankulutusta sekä kemikaalikuormaa. Ilman vaikutustenarviointeja emme tiedä, tuoko asetus tavoiteltuja hyötyjä, mutta kustannukset ovat suuret”, Loikkanen sanoo.

Panimoala on toivonut poikkeusta toteuttaa kierrätys nykyisellä tavalla, silloin kun kierrätysaste on yli 90 prosenttia ja materiaali kiertää uudelleen hyödynnettäväksi.

Jos asetusehdotus tulee sellaisenaan voimaan ilman poikkeuksia, se tarkoittaa isoa muutosta pakkauksiin. Tölkki on tällä hetkellä suosituin pakkausmuoto panimojuomille, mutta tölkkejä ei voi sellaisenaan kierrättää uudelleentäytettäväksi. Lisäksi nykyiset ohuet muovipullot eivät kestäisi kierrätystä sellaisenaan vaan tilalle on tultava paksumpia pakkauksia.

”Juomat on aina pakattava johonkin pakkaukseen, eikä hygieniasta voi tinkiä. Asetus ei välttämättä vähennä materiaalien määrää, se vain suuntaa materiaalien käyttöä eri tavalla pois metallitölkistä kohti muovi- ja lasipulloja”, Loikkanen sanoo.

Lähde: Panimoliitto. Kuvat Panimoliitto ja Harri Soinila

Katso lisää:

Pakkaukset kiertoon