Puolivuotiskatsauksen mukaan Olvi Oyj takoi hyvää tulosta

Olvi-konsernin liiketoiminnan kehitys jatkui vahvana. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto sekä nettotulos kasvoivat hyvin edelliseen vuoteen verrattuna katsauskauden ollessa Olvin historian paras puolivuotistulos. Konsernin vakavaraisuus on edelleen hyvä.

Toimitusjohtaja Lasse Aho kertoo tiedotteessa; Olvi-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminta kehittyi hyvin, tulos parantui 9,7 prosenttia. Myyntivolyymi kasvoi 8,0 prosenttia ja liikevaihto 5,7 prosenttia. Toisella kvartaalilla keskihinta parani muun muassa HoReCa-myyntikanavan avautuessa, joten liikevaihdon kasvu 9,1 prosenttia ylitti 8,7 prosentin myyntivolyymin kasvun. Alkukesän lämmin sää tuki myyntivolyymien kasvua sekä lisäsi myös pienempien pakkauskokojen kysyntää. Liikevoitto kasvoi tasaisesti, kun toisen kvartaalin tuloskehitys oli alkuvuoden mukaista. Lisääntyneet myyntivolyymit ovat kasvattaneet logistiikkakustannuksia ja markkinointiin on panostettu selvästi edellisvuotta enemmän.

Lasse Aho

Toimitusjohtaja Lasse Aho

Strateginen uudistuminen etenee suunnitellusti. Alkoholittomien tuotteiden myynti on kasvanut merkittävästi katsauskaudella. Maantieteellinen laajentuminen etenee, kun tanskalaisen Vestfyen-panimon ehdollisen kaupan odotetaan toteutuvan elokuun loppuun mennessä. Uusia potentiaalisia markkinoita kartoitetaan aktiivisesti. Lisäksi konsernissa panostetaan liiketoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseen digitalisaatiota ja vastuullisuutta edistämällä.

Koronapandemian hillitsemiseksi asetetut rajoitukset ovat vaikuttaneet edelleen liiketoimintaan toisella kvartaalilla. HoReCa-myyntikanava toimi vain osittain lähes kaikissa Olvin toimintamaissa, myynti kuitenkin avautui toukokuusta alkaen. Raja- ja satamakauppa on pysynyt alhaisella tasolla, jonka vaikutus näkyy Olvi-
konsernissa erityisesti Viron yhtiön myyntivolyymissa ja kannattavuudessa. Vähittäiskauppa jatkui kuitenkin vahvana, mikä kompensoi muita myyntikanavia yhdessä viennin kasvun kanssa. Tuotantolaitokset ovat toimineet normaalisti, vaikka raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden saatavuudessa on ollut ajoittain haasteita.

Suomessa myynti on kehittynyt hyvin alkuvuoden ajan. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna myös toisella kvartaalilla. Olvi on kasvattanut myyntivolyymiaan katsauskauden jokaisena kuukautena edellisvuoteen verrattuna vahvojen brändien ja monipuolisen pakkausvalikoiman ansiosta. Markkinaosuudet ovat parantuneet useissa tuoteryhmissä, erityisesti oluissa ja kivennäisvesissä. Lisäksi kesäkuun helteet nostivat kysyntää voimakkaasti ja nopeasti, jonka vuoksi tuotteiden saatavuus on vaihdellut ja aiheuttanut toimitusten viivästymisiä.

Virossa toisella kvartaalilla liiketoiminta kehittyi hyvin. Myyntivolyymi kasvoi 9,3 prosenttia ja liikevaihto 11,2 prosenttia. Paikallinen kysyntä vahvistui kesää kohti niin vähittäiskaupassa kuin erityisesti HoReCa- myyntikanavassa sen avautumisen myötä. Viennin kehitys jatkui myös vahvana. Toisaalta raja- ja satamakauppa ei merkittävästi palautunut matkustusrajoitusten vuoksi. Liikevoiton kehitys jäi edellisestä vuodesta johtuen kesäsesonkia tukevien markkinointipanostusten voimakkaasta lisäyksestä.

Latviassa myynti on piristynyt merkittävästi myyntikanavarajoitusten vapautumisen myötä kesää kohden. HoReCa-myyntikanava avautui toukokuun aikana. Toisella kvartaalilla myyntivolyymi ja liikevaihto kasvoivat 7,1 prosenttia. Liikevoitto kehittyi 1,2 prosenttia. Piebalgas Alus -pienpanimon yrityskauppa saatiin päätökseen ja liiketoiminta on siirtynyt osaksi Olvia 1.6.2021 alkaen. Kaupalla vahvistetaan Olvi-konsernin tarjontaa erityisesti premium-tuotteissa. Piebalgas-tuotteiden myynti on alkanut vahvasti.

Liettuan liiketoiminta on kehittynyt hyvin alkuvuonna. Myyntivolyymi on kasvanut 2,9 prosenttia ja liikevaihto 5,5 prosenttia. Liikevaihdon hyvää kehitystä on tukenut tuoteportfolion monipuolistaminen ja markkinaosuuksien kasvaminen. Erityisesti Volfas Engelman -brändiä on pystytty vahvistamaan. Liikevoitto kasvoi 30,3 prosenttia alkuvuoden aikana hyvin kehittyneen myynnin myötä.

Valko-Venäjällä Olvi-konserni on pystynyt kehittämään liiketoimintaa maan poliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen nähden hyvin. Alkuvuoden aikana myyntivolyymi on kehittynyt 14,5 prosenttia. Valuuttakurssin heikentyminen on vaikuttanut euromääräisen liikevaihdon ja liikevoiton kehitykseen verrattuna volyymin kasvuun. Paikallisvaluutta on heikentynyt keskimäärin 19 prosenttia vuoden 2021 aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto on kasvanut euroissa 6,2 prosenttia ja liikevoitto pieneni 6,1 prosenttia. Paikallisvaluutassa liikevaihto kuitenkin kasvoi 26,2 ja liikevoitto 10,2 prosenttia.

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti katsauskauden aikana. Investoinnit olivat katsauskaudella 17,2 miljoonaa euroa ja painottuivat tuotannollisen tehokkuuden ja kapasiteetin lisäämiseen. Lähdevesipullottamon liiketoimintakauppa toteutettiin Suomessa huhtikuussa.

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

Myynnin kehitys

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa 8,0 prosenttia ja oli 413,7 (382,9) miljoonaa litraa. Huhti-kesäkuussa myyntivolyymi kasvoi 8,7 prosenttia ja oli 249,8 (229,7) miljoonaa litraa. Myyntivolyymi on alkuvuonna kehittynyt kaikissa toimintamaissa. Myyntivolyymin kehittyminen tasaantui toisella kvartaalilla toimintamaiden välillä koronapandemiarajoitusten vähentyessä ja lämpimän sään myötä.

Lue koko puolivuotiskatsaus täältä

Lähde: Olvi Oyj tiedote

Kuva: Olvi Oyj