mainos
mainos

Sinebrychoff saavutti hiilineutraaliuden omassa toiminnassaan etuajassa

Järjestyksessään 13. kestävän kehityksen raportti on valmistunut.

Vuodesta 2017 lähtien Sinebrychoffin raportointi on noudattanut Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelman Yhdessä kohti nollaa rakennetta. Sinebrychoffin Keravan panimosta tuli hiilineutraali, mikä oli yhtiön tärkein kestävän kehityksen saavutus viime vuonna. Myös työturvallisuuden eteen tehty työ tuotti tulosta.

Sinebrychoff on julkaissut vuoden 2021 kestävän kehityksen katsauksen. Keskeisiä tuloksia ovat:

  • Keravan-panimon hiilineutraaliudesta alkuvuodesta 2021, saavutettu yhdeksän vuotta etuajassa.
  • Vesiriskikartoitus Päijänteestä Itämerelle saakka.
  • KOFF Jouluoluen vuoden 2021 mallasohra on peräisin maatilalta, joka viljelee uudistavasti. Näin ohranviljelyn hiilidioksidipäästöt vähenevät.
  • Yhteistyö Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa jatkui.
  • Alkoholittomien panimojuomien valikoima kasvoi edelleen.
  • Yhteistyö Keravan kaupungin, HIFK:n ja Aseman Lapset ry:n kanssa jatkui tukemalla lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia.
  • Poissaoloihin johtaneiden työtapaturmien määrä väheni kuudesta neljään.

Panimolla käytetyn energian suhteellisten hiilidioksidipäästöjen (kg CO2 /hl) nollaamiseen päästiin yhdeksän vuotta etuajassa. Tavoite oli asetettu vuodelle 2030, mutta panimo saavutti hiilineutraaliuden oman toiminnan osalta jo viime vuonna. Tämä mahdollistui, kun yhteistyökumppani Keravan Energia luopui turpeen käytöstä 1.1.2021 alkaen, eikä juomien valmistamiseen käytetä enää fossiilisia polttoaineita. Lisäksi kompensoitiin jäljelle jäävät lähinnä puuhakkeen poltosta aiheutuvat kasvihuonepäästöt.

hevonen ja hoitaja

Lämmön talteenoton tehostamisella ja jätevesiprosessin lämmönvaihtimien uusimisella saavutettiin energiasäästöjä, mutta asetettuun tavoitteeseen ei vielä päästy. Myös lämpöä kerättiin 470 omakotitalon vuotuista lämpöenergiatarvetta vastaava määrä.

Kertomusvuonna pyrittiin kaikissa pakkaustyypeissä keventämään pakkauksia. Työn alla on siirtyminen keväällä 2022 puolen litran muovipulloissa 100 % kierrätysmuovia sisältäviin pulloihin. Lisäksi valmisteltiin edessä olevia muutoksia Karhun isojen monipakkausten kutistemuoveissa enemmän kierrätettyä muovia sisältäviksi. Myös muovin kierrätettävyyttä edistettiin vaihtamalla DraughtMaster– eli ravintola-astioiden muovi aiemmasta vihreästä väristä kirkkaaseen. Niille luotiin myös oma panttijärjestelmä.

diagrammi

Merkittäviä materiaalisäästöjä syntyi myös, kun kaikki puolen litran Bonaqua-juomat alettiin pakata sataprosenttisesta kierrätysmuovista valmistettuihin pulloihin maaliskuussa 2020. Näiden toimenpiteiden ansiosta muovin käyttö vähenee noin 76 000 kg vuositasolla. Osa vähennyksistä realisoitui vuonna 2021, koska toimenpiteet ajoittuivat keskelle vuotta 2020.

Vesiriskikartoitus tukee vesivarantojen turvaamista

Sinebrychoff laajensi aiemmin tekemänsä vesiriskikartoituksen koskemaan koko panimon raakaveden toimitusketjua, veden alkulähteeltä Päijänteestä panimon ja jäteveden käsittelyn kautta Itämereen. Vesiriskikartoitus on myös osa Coca-Colan vuoteen 2030 ulottuvaa vesistrategiaa.

Vesiriskikartoitus noudatti AWS-standardia (Alliance for Water Stewardship), jossa huomioidaan sosiaaliset, taloudelliset, lainsäädännölliset, poliittiset ja ympäristöriskit vesivaroille ja vedenkäytölle. Vesiriskikartoituksen perusteella kohdistetaan jatkossa vesitoimenpiteitä yhä tarkemmin vedenkäytön mittaamiseen, vesitaseeseen ja -analyyseihin, sidosryhmäyhteistyöhön sekä koulutukseen.

Tapaturmat vähenivät edellisvuodesta

Carlsberg-konsernin ja Sinebrychoffin tärkein turvallisuustavoite on kuolemaan ja pysyvään vammautumiseen johtavien tapaturmien estäminen. Siksi panostettiin Sinebrychoffilla henkiä pelastavien sääntöjen jatkuvaan kehittämiseen ja prosessien parantamiseen korkean riskin tehtävissä. Yhtiö koulutti vuoden 2021 aikana tuotannon lähiesimiehet turvallisuusjohtamiseen, ja vuonna 2022 ohjelma jatkuu logistiikassa ja kaupallisessa yhtiössä.

Sinebrychoffin tapaturmien määrä suhteutettuna henkilötyömäärään laski vuoteen 2020 verrattuna. Parannus saatiin aikaiseksi seuraamalla ja toteuttamalla pitkäjännitteisesti turvallisuussuunnitelmia. Tapaturmia oli määrällisesti kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna eli neljä.

Lisää alkoholittomia vaihtoehtoja

Alkoholijuomia valmistavana yrityksenä Sinebrychoff edistämään sekä sosiaalista että kuluttajien terveyteen liittyvää hyvinvointia. Molempiin tavoitteisinn pystyy vaikuttamaan tuotevalikoiman kautta. Sinebrychoffin alkoholittomien panimojuomien perheessä oli vuonna 2021 jo kymmenen olutta, kaksi siideriä ja yksi lonkero. Lisäksi jo vuosia jatkunut yhteistyö Keravan kaupungin ja HIFK:n kanssa nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseksi sekä lahjoitukset Aseman Lapset ry:lle ja Sinebrychoffin taidemuseolle edistävät samoja hyvinvointitavoitteita.

Lähde ja kuvat: Sinebrychoff