Alkoholilain käsittely jatkuu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa edelleen alkoholilain muutoksen käsittelyä. Oppositio oli ehdottanut sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa alkoholilain käsittelyn keskeyttämistä ja lisäselvitysten pyytämistä, mutta he hävisivät äänestyksessä äänin 9-8. Näin vahvempien (max 8,8%) alkoholijuomien päivittäistavarakauppamyynnin sallivan lakiesityksen kohtaloa käsitellään loppuviikosta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Tällä viikolla puhuttanut uuden alkoholilain käsittely jatkuu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. SDP toi valiokuntaan ehdotuksen lain käsittelyn keskeyttämisestä ja lisäasiantuntijoiden kuulemisesta. Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto kertoo viestipalvelu X:ssä, että jo kuulluissa valiokuntalausunnoissa kaupan puoli on sivuutettu täysin. Eduskunnan sivujen perusteella kuultavina on ollutkin valiokuntakäsittelyssä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lähinnä terveys- ja päihdepuolen asiantuntijat.

SDP:n valiokuntaan tuoma ehdotus lain käsittelyn keskeyttäminen sai taakse valiokunnan oppositiojäsenet, mutta julkisuudessa lakia vastaan puhunut hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsänen äänesti käsittelyn jatkamisen puolesta. Räsäsen kanta ratkaisi käsittelyn jatkamisen. Ylen mukaan Räsänen aikoo kuitenkin äänestää valiokunnan päätösvaiheessa esityksen hylkäämistä ja arvioi itse, että torstaina mietinnössä valmistellaan lain hylkäämistä. Kristillisdemokraateille on hallitusneuvotteluissa sovittu vapaus äänestää esitystä vastaan, vaikka itse lakimuutos on kirjattu hallitusohjelmaan.

Vaikka sosiaali- ja terveysvaliokunta hylkäisi lakiesityksen, lakimuutos luultavasti jatkaa kulkuaan kohti hyväksymistä. Se ohjataan seuraavaksi eduskunnan kautta suureen valiokuntaan, jossa hallituspuolueiden enemmistön voimin se luultavimmin tulee eduskunnan hyväksyntään alkuperäisenä, eli niin, että käymisteistse valmistettujen alkoholijuomien päivittäiskauppaprosenttirajaa korotetaan hallituksen esityksen mukaan kahdeksaan prosenttiin.

Panimoliitto on ottanut kantaa hallituksen esityksessä olevaan nk. valmistustaparajoitteseen, jossa kauppoihin tulisi vain käymisteitse valmistetut 8-prosenttiset alkoholijuomat, tislepohjaisten pysyen korkeintaan 5,5 -prosenttisina.  Alkoholijuomien vähittäismyynnin rajaaminen valmistustavan perusteella ei ole liiton mukaan perusteltua ja lakiehdotus vääristää kilpailua asettamalla samanvahvuiset, mutta eri tavalla valmistetut juomat eriarvoiseen asemaan markkinoilla. Samasta asiasta huomautti EU-komissio jo joulukuussa – lakiehdotuksen mukaan käymisteitse valmistetut juomat saisivat merkittävää kilpailuetua sisämarkkinoilla. Komissio kehottikin Suomen viranomaisia analysoimaan muutoksen vaikutuksia kilpailuun ja varmistamaan, ettei muutos ei johda tuontituotteiden välilliseen syrjintään. Samalla komissio linjasi, että Suomen on pystyttävä osoittamaan etanolipohjaisten alkoholijuomien aiheuttavan todellisen riskin kansanterveydelle, jos näitä juomia kohdellaan eri tavoin kuin käymisteitse valmistettuja.

Hallitus puolustaa valmistustaparajoitetta, syynä nimenomaan ”nuorten, erityisesti tyttöjen” suojelemisella.  Hallituksen kanta perustuu vuoden 2015 tehtyyn tutkimukseen ja esityksestä ei käy ilmi tarkemmin, että miten käymistaparajoitus suojelee nimenomaan nuoria tyttöjä. Valmistustaparajoitus ei kuitenkaan ole ristiriidassa perustuslain kanssa.

Uusi alkoholilakiehdotus siis etenee, mutta paljon hitaammin kuin alkuperäinen aikataulu oletti eikä hyväksyminen ole täysin varmaa. Lakiahan suunniteltiin huhtikuun alkuun. Sekä kauppa että panimot ovat olleet pettyneet lain etenemiseen, pienpanimot toivoivat myös siirtymisaikaa lain voimaantuloon, jota tuskin on tulossa. Nyt lähinnä jännitetään, tuleeko laki voimaan ja millä aikataululla, koska panimoilla ja maahantuojilla on jo varastossa tavaraa joka on tarkoitettu uuden lain mukaiseen kauppamyyntiin ja kaupan osastoja on jo muokattu uuden lain mukaiseksi.

Kuvat: Anikó Lehtinen

Katso lisää:

Kahdeksanprosenttisten juomien kauppaantulo vastatuulessa