Panimoliitto katsoo hallituksen olutveroalennuksen määrän olevan riittämätön

Panimo-ja virvoitusjuomateollisuusliiton mukaan nykyisen hallituksen esitys alentaa olutveroa on myönteinen, mutta riittämätön toimi panimoalalle, koska veronalennus ei kuro kiinni veroeroa muihin maihin.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton mielestä hallituksen esittämä olutveron alentaminen on oikeasuuntainen, mutta riittämätön toimi oluen matkustajatuonnin hillitsemiseksi, koska eroa muihin maihin ei saada kiinni näin pienillä alennuksilla. Suomessa on veronlaskun jälkeenkin tuntuvasti EU:n korkein olutvero. Vastaavasti Viron tulevat korotukset olutveroon ovat hyvin maltilliset, eikä veroero Viroon näin ollen merkittävästi kavennu.

Alaa huolettaa veron osuus alkoholista, koska olutveron pienestä alennuksesta huolimatta alkoholivero kokonaisuudessaan nousee, kun viinien ja väkevien alkoholijuomien veroja nostetaan. Panimoala korostaa, että verotuksen tulisi olla tasapuolista eri juomaryhmien välillä siten, että kaikilla saman vahvuisilla alkoholijuomilla olisi sama vero. Nyt eri juomaryhmät ovat epätasa-arvoisia toisiinsa nähden.

”Näin pienimuotoisilla muutoksilla ei hillitä matkustajatuontia Virosta tai etäkauppaa muista maista. On riski, että matkustajatuonti vain kasvaa, kun alkoholijuomasekoituksia kuten lonkeroa lähdetään hakemaan halvemman verotuksen perässä Virosta ja samalla tuodaan mukana oluet. Veropäätöksissä pitäisi vielä paremmin huomioida juomien kotimainen valmistus”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Matkustajatuontina tuodaan eniten olutta ja toiseksi eniten mietoja juomasekoituksia ja siideriä. Suomen korkea alkoholivero on kannustanut kuluttajia hakemaan juomat Virosta, jossa verotaso on Suomea reilusti matalampi. Kotimainen myynti on laskenut ja korvautunut matkustajatuonnilla ja ostoilla ulkomaisista verkkokaupoista.

Lähde ja kuvat: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Katso myös:

MaRa ry: Etuja viinien kauppaantulossa sekä haasteita alkoholiveron nostossa