MaRa ry: Työntekijäpula ja rajoitukset uhkaavat ravintola-alan toipumista

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan toipumista vaikeuttaa työvoimapula, edelleen olemassa olevat rajoitukset ja Venäjän sota.

MaRa ry:n jäsenkyselyn mukaan 40 prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä odottaa kesäkaudella ainakin jonkin verran heikompaa liikevaihtoa verrattuna kesään 2019. Lähes 40 prosenttia odottaa liikevaihdon kasvavan. Kevätkauden myyntiluvut ovat samansuuntaisia. Yritykset pitävät työvoimapulaa selvästi pahimpana tulevaisuuden uhkana. Toiseksi pahin uhka on raaka-aine- ja energiakustannusten nousu, kolmas taas asiakkaiden yhä jatkuva varovaisuus.

Suurin syy ennennäkemättömään työvoimapulaan on lähes kaksi vuotta kestäneet hallituksen ja aluehallintovirastojen määräämät ankarat toiminnan rajoitukset ja sulut. Ne ovat saaneet lukuisat työntekijät vaihtamaan alaa. Myös alan ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen vetovoima on heikentynyt. Eniten pulaa on ravintolahenkilökunnasta, kuten kokeista ja tarjoilijoista, mutta työtilanne on haastava koko elämysalalla.

Kahden vuoden koronaepidemian jälkeen MaRa kertoo alan kurjistuneen. Eniten on kärsinyt pääkaupunkiseutu, mutta koko maassa yritykset ja työntekijät velkaantuneet raskaasti, jota tulee lisäämään syksyllä tuleva, jo ennustettu korkojen nousu. Vaikka liiketoiminta alan yrityksissä on piristynyt rajoitusten purkamisen jälkeen, järjestö näkee tilanteen haastavana. Valtion tuet kattoivat vain 11 % vahingoista vuonna 2020 ja 21,9 % vuonna 2021 (ennakkotieto) ja 47 % järjestön edustamista liiketoiminnan yrityksistä näkee edelleen, että toimintaa joudutaan sopeuttamaan tulevaisuudessakin.

– Koronarajoitukset heikensivät merkittävästi matkailu- ja ravintola-alan yritysten taloutta. Yksistään majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdosta hävisi vuosina 2020 ja 2021 yhteensä noin 3,6 miljardia euroa verrattuna vuoteen 2019. Kuitenkin konkurssiuhka on vähentynyt selvästi sitten rajoitusten synkimmän ajan. Työvoimapulasta on tullut alalle pitkäaikainen riesa, joka estää alan yritysten toipumista rajoituksista ja heikentää kasvuodotuksia, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotustilaisuudessa.

MaRa kertoo, miten vaikka koko Euroopassa työpaikkatilanne on hyvin haastava, se Suomessa on vielä vaikeampi. Monessa muussa maassa apua pulaan on saatu muista maista, mm. Itävallassa noin puolet ravintola- ja hotellihenkilökunnasta ovat muualla syntyneitä.  Palvelualojen osaajabarometrin mukaan 73 prosenttia MaRan jäsenyrityksistä arvioi osaavan työvoiman rekrytoimisen olevan vaikeaa ja vastaavasti 70 prosenttia arvioi ulkomaisen työvoiman osuuden kasvavan seuraavan 2–3 vuoden aikana.

– Jo istuvan hallituksen tulee panostaa työperäisen maahanmuuton kasvuun, poistaa saatavuusharkinta ja tehdä muutoksia, jotka tekevät työteon aina houkuttelevammaksi kuin sen tekemättä jättämisen, Lappi vaatii.

Alalle pitäisi järjestön mukaan myös lisätä englanninkielistä koulutusta muualta tuleville, kuten ukrainalaisille työnhakijoille, sekä tehdä elämysalasta turvattua ja vetovoimasta myös työperäisen maahanmuuton näkökulmasta.

Järjestö näkee haastavana myös Sosiaali- ja Terveysministeriön esittämän luonnoksen hallituksen esitykseksi, joka mahdollistaisi muun muassa ravintolarajoitusten jatkamisen. Muissa Pohjoismaissa on luovuttu kriisiajan poikkeuslainsäädännöstä, mutta STM haluaa rajoitusmahdollisuuksille jatkoa tämän vuoden loppuun asti. Esitysluonnoksen mukaan aluehallintovirastot voisivat jopa sulkea anniskelupainotteiset ravintolat ja päättää ruokaravintoloiden anniskelun lopettamisesta klo 21 ja sulkemisesta klo 22.

– Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjät eivät voi ottaa enää vastaan liiketoiminnan rajoituksia eivätkä kantaa tosiasiallista vastuuta siitä, että sairaanhoito ei ole Suomessa riittävällä tasolla. Lisärajoitukset tarkoittaisivat yritysten ja työntekijöiden taloustilanteen heikkenemistä ja työvoimapulan muuttumista vielä vaikeammaksi. Esitysluonnoksessa on lukuisia hämmentäviä yksityiskohtia. Ruokaravintolat voisivat tarjota illan ensimmäisessä kattauksessa klo 18 täyden menun ja sille sopivat alkoholijuomat. Sen sijaan klo 21 alkava toinen kattaus olisi kielletty. Ihmetystä herättää myös se, että esimerkiksi pikaruokaravintolat eivät voisi palvella asiakkaitaan sisätiloissa klo 22 jälkeen, Lappi ihmettelee.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan yrittäjien ja työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö.

MaRan jäsenkysely suunnattiin erityisesti isoimmille jäsenyrityksille. Kyselyyn vastasi 289 yritystä, jotka edustavat noin 40 prosenttia MaRan jäsenyritysten liikevaihdosta. Yritykset ovat seuraavilta toimialoilta: festivaalit, hiihtokeskukset, hotellit ja kylpylät, huvi-, teema- ja elämyspuistot, juhla- ja pitopalveluyritykset, kahvilat, keilahallit, kongressit ja messut, leirintäalueet, liikenneasemat, pikaruokaravintolat, pubit ja yökerhot, ohjelmapalveluyritykset, opiskelija- ja henkilöstöravintolat sekä ruokaravintolat.

Lähde: MaRa-tiedotustilaisuus, kuvat Anikó Lehtinen