Henkilökuvassa Stadin panimon uusi toimitusjohtaja Krista Lehtoranta

Toimitusjohtaja on yrityksen ääni ja kasvot. Varsinkin pienpanimoiden puolella on nähty uusia kasvoja toimitusjohtajan tuolilla, joka kertoo osin siitä, että ala ammattimaistuu muutenkin kuin tuotteiden parissa.

Tänään Olutpostin henkilökuvassa on Stadin Panimon sangen tuore toimitusjohtaja Krista Lehtoranta, jonka historia on käynyt tupakkateollisuuden ja markkinointitoimiston kautta oluiden maailmaan. Tästä lisää oheisella videolla olkaa hyvä.

Sta­din Panimo on 1990-luvun lop­pu­puo­lella perus­tettu hel­sin­ki­läi­nen kokeellinen mik­ro­pa­nimo. Ensim­mäi­set pin­ta­hii­vao­luet tuli­vat mark­ki­noille alku­vuo­desta 2000. Pani­mo­lait­teisto uudis­tet­tiin täy­sin 2009, joka mah­dol­listi myös poh­ja­hii­vao­lui­den panon. Yri­tyk­sen omis­taja Timo Kont­ti­nen vas­taa mm. pani­mo­pro­ses­sin kehit­tä­mi­sestä ja resep­tii­kasta.

Pani­molle on ker­ty­nyt run­saasti koke­musta monista kym­me­nistä eri vil­ja­tuot­teista ja eri maa­no­sien huma­la­la­jik­keista. Sta­din Panimo tun­ne­taan­kin par­hai­ten sen kokeel­li­sista, mal­tai­sista ja run­saasti aro­mi­hu­ma­loi­duista erikoisoluista.

MIes ja nainen pitelevät olutlasia

Sta­din Pani­mon aro­mi­hu­ma­loin­ti­pro­sessi on eri­koi­nen. Pani­mossa käy­te­tään aro­mi­hu­ma­la­kä­pyjä, jotka kuu­ma­vier­re­hu­ma­loi­daan hopback-astiassa ennen pää­käy­mistä. Kaikki oluet teh­dään tällä mene­tel­mällä ja sen seu­rauk­sena niistä saa­daan hyvin aro­mi­rik­kaita. Panimo käyttää myös moni­puo­li­sesti mal­taita, josta esi­merk­keinä ovat ruis– ja veh­nä­oluet. Oluet ovat lisä­ai­neet­to­mia, pas­tö­roi­mat­to­mia ja suo­dat­ta­mat­to­mia ja lähes aina täys­mal­las­tuot­teita. Run­sas huma­lointi ja pul­lo­käy­vyys lisää­vät pas­tö­roi­mat­to­man oluen myyntiaikaa.

Panimo ja sen yhteydessä toimiva Panimobaari sijaitsevat Helsingin Suvilahden vanhalla tehdasalueella, osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6.

Ja tässä muutamia aikaisempia Stadin Panimo -sisältöjä vuosien varrelta.

Stadin Panimo jatkaa Vakka-Suomen Panimon tuotantoa

Stadin Scandinavian oluet kaikkiin Suomen Lidl -myymälöihin

Stadin Panimo tänään 20-vuotias, onnea!

Tee Stadin olutkierros Helsinki-päivänä

Stadin panimo avasi myymälän Helsingissä

Stadin Panimo kuluttajaymmärrystä etsimässä

Stadin Panimossa tapahtuu

Aki Uutela ja uusi versio South Pacific Ipasta